ENVIFORM se účastnil akce „Do práce na kole“

Naši zaměstnanci se zúčastnili celorepublikové akce Do Práce na kole, která má za cíl snížit množství vyprodukovaných emisí z městské dopravy tím, že se zaměstnanci budou do práce dostávat bezemisním způsobem – třeba právě na kole nebo pěšky. Do naší zářijové výzvy se zapojilo 13 sportovců, pro které jsme si po ukončení akce připravili malé…