Zkušebnictví - tepelné zpracování

Malé tavby – Experimentální tavby – Zkušební tavby – Odlévání oceli a litiny

Odlévání:
  • litiny,
  • jakékoliv značky oceli od třídy 10 do třídy 19 s garancí chemického složení,
  • výzkumných a vývojových taveb veškerých značek ocelí dle přání zákazníků.

Nabízíme odlévání z indukčních pecí ISTOL 100/350 kg, které jsou vhodné především díky malému objemu pro experimentální tavby.

Jsme schopni provést tavbu materiálu s hmotností od 100 kg do 320 kg. Běžně odléváme kuželové a kruhové ingoty o průměru cca 130 mm nebo 300 mm. Po dohodě jsme schopni zajistit zaformování vzoru odlitku do rámu u subdodavatele.

Tepelné zpracování

Tepelné zpracování je postup, během kterého se řízeně mění teplota. Účelem tepelného zpracování je dosažení požadovaných mechanických a technologických vlastností kovových materiálů.

Využití tepelného zpracování:
  • tepelné zpracování zkušebních polotovarů a těles,
  • tepelné zpracování strojních součástí,
  • tepelné zpracování nástrojových ocelí,
  • povrchová úprava cementováním v prášku.

Kontaktujte nás

Navazující činnosti v oblasti zkušebnictví

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Mechanické zkoušky

Kovy – Lanové zkratky – Trubky – Dráty a kordy – Metalografie

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie