Zkušebnictví - vzorkování

Akreditované odběry vod

 • Odběr průmyslových, chladících a technologických vod pro zjištění kvality a využití v průmyslu,
 • odběr teplých vod pro vyhodnocení dle zákona 258/2000 Sb.,
 • odběr odpadních vod z ČOV pro vyhodnocení dle nařízení vlády č. 416/2010 Sb.,
 • odběr vod ke koupání (koupaliště, Whirlpool, přírodní koupaliště) pro hodnocení dle vyhlášky 238/2011 Sb.,
 • odběry pitných vod,
 • odběry povrchových vod (řeky, potoky, nádrže ze zvolených hloubek),
 • odběry podzemních vod (studny, vrty, drenáže apod.).

Jako součást odběru vzorků vod můžeme nabídnout také měření některých parametrů in situ: teplota, pH, konduktivita, celkový a volný chlor, redox potenciál, rozpuštěný kyslík, ozon, celkové železo apod.

Akreditované odběry vzorků asfaltu

 • Odběr vzorků znovuzískané asfaltové směsi z plochy stavby,
 • odběr vzorků již vybourané znovuzískané asfaltové směsi.

Akreditované odběry odpadů, kalů a pevných materiálů

 • Odběr odpadů, kalů, zemin a stavebních materiálů pro hodnocení dle vyhlášky 294/2005 Sb.,
 • odběr odpadů pro hodnocení v rámci integrovaného registru znečištění,
 • odběr písku z pískovišť venkovních hracích ploch pro hodnocení hygienických limitů dle vyhlášky 238/2011 Sb.

 

Odběry plynů

 • Odběry plynů topných, technických, odpadních apod. včetně jejich chemického rozboru (majoritní složky, nečistoty, kontaminanty),
 • odběry vzorků pracovního prostředí – více zde,
 • odběry vzorků emisí – více zde.

 

Odběry hydraulických olejů a kapalin

 • Odběr hydraulických kapalin, ropných olejů, syntetických kapalin dle normy ČSN 65 6207.

 

Odběry kapalných ropných výrobků

 • Odběr nafty, benzínu a jiných kapalin dle normy ČSN EN ISO 3170.

 

Kontaktujte nás

Navazující činnosti v oblasti zkušebnictví

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Mechanické zkoušky

Kovy – Lanové zkratky – Trubky – Dráty a kordy – Metalografie

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie