Home

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Staňte se naším zákazníkem i Vy

Svým zákazníkům nabízíme vždy něco navíc

Kontaktujte nás

Čerpáme z evropských fondů

Jsme realizátorem projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti ENVIFORM a.s., který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt probíhá v rámci výzvy č. 043, Operačního programu Zaměstnanost. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců naší společnosti, a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané činnosti.

V rámci výzvy Investice do Vaší budoucnosti jsme realizovali projekt týkající se nové metody pro posuzování ergonomických nedostatků s využitím moderních technologií – nástroje pro 3D simulaci a optimalizaci pracovního prostředí.