Požární ochrana

Nemáte technika požární ochrany?
Nabízíme Vám zavedení a udržování systému PO ve Vaší společnosti formou outsourcingu.
Máte technika požární ochrany?
Nabízíme Vám zajištění dílčích činností PO, školení či dodávku hasicích přístrojů.

Zavedení a udržování systému PO

Začlenění činností

Začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí v souladu s požadavky právních předpisů v oblasti požární ochrany.

Kontrolní činnost PO

Provádění preventivních požárních prohlídek.

Průběžná kontrola dodržování zásad PO zaměstnancem i zaměstnavatelem na pracovišti. Upozorňování na zjištěné nedostatky a návrh nápravných opatření.

Audit PO

Nezávislé ověření stavu PO na pracovišti z hlediska legislativy.

Navržení nápravných opatření včetně konzultací při jejich aplikaci.

Školení a odborná příprava

Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců.

Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek.

Odborná příprava preventistů.

Zpracování a aktualizace dokumentace PO

Dokumentace o začlenění do kategorií činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím – Požárně poplachová směrnice – Posouzení požárního nebezpečí – Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany – Požární řád – Požární poplachové směrnice – Požární evakuační plán – Dokumentace zdolávání požáru – Řád ohlašovny požáru – Požární kniha – Tematické plány a časové rozvrhy pro školení a odbornou přípravu aj.

Jednání - státní správa

Poradenství a asistence při jednání s orgány státní správy.

Asistence při kontrolách státního požárního dozoru.

Hasicí přístroj

Návrh vhodných hasicích přístrojů a jejich rozmístění.

Zajištění dodávky hasicích přístrojů.

Požární značení

Zpracování návrhů požárního značení.

Zajištění dodávky požárního značení.

Kontaktujte nás

Navazující činnosti v oblasti PO

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Výroba a údržba OOPP pro Vaše zaměstnance

Zakázková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop OOPP

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie