Dron

Výhody leteckého snímkování pomocí dronu

Variabilita a originalita

Letecké snímkování nabízí komplexní pohledy na sledovaný objekt a možnost tvorby dosud nevídaných záběrů.

Snímkovaná vzdálenost

Široká snímkovaná vzdálenost umožňuje tvorbu detailního záběru (desítky cm) až velkých panoramat (do výšky 300 m).

Nižší cena

Snímkování dronem je mnohem levnější než klasická letecká fotografie.

Dostupnost

Minimální množství nepřístupných míst. Dron se skoro vždy dostane na požadované stanoviště.

Výjimečná kvalita záznamu

Video ve formátu 4K (4096x2160p 24/25) s naprosto stabilním obrazem bez deformace, rovněž UHD, full HD aj. Fotky v rozlišení 12,4 Mpx.

Řízení pomocí GPS

Díky záloze GPS souřadnic lze přesně opakovat snímky v různém časovém horizontu.

Nenáročnost přípravy

Časová nenáročnost přípravy letu.

Bezpečnost

Eliminuje pohyb lidí ve výškách.

Letecké snímkování nabízí širokou škálu využití

Investiční a stavební akce, rekonstrukce – letecké snímky, letecké video
 • zjištění vstupních dat pro přípravu akcí (stávající rozmístění objektů, kontrola stavu konstrukcí a dalších objektů),
 • zdokumentování demolic objektů, vytvoření časosběrných snímků z průběhu akce,
 • monitoring z hlediska BOZP – zjištěná data umožní lepší kontrolu dodržování požadavků BOZP na staveništi,
 • monitoring z hlediska dodržování pracovních a technologických postupů na stavbě – zjištěná data mohou být využita ke zvýšení dohledu nad stavbou s cílem kontroly dodržování požadovaných postupů či při případné reklamaci stavby,
 • monitoring z hlediska množství použité techniky a pracovníků – zjištěná data mohou být využita při jednání s dodavatelem stavby ve věci úpravy ceny stavby při použití menšího objemu techniky či pracovníků.
Revize střech na nepřístupných místech – letecké snímky, letecké video
Lokální monitoring
 • monitoring ploch vhodných pro rekultivaci,
 • monitoring lokálních skládek, zeleně, napojení na okolní infrastrukturu, dron
 • vytíženost dopravy a uzlů pro potřeby optimalizace dopravy.
Sezónní zjišťování
 • zjišťování stavu dočasně nepřístupného staveniště,
 • zjišťování množství sněhové pokrývky (např. střechy),
 • monitoring při havarijních situacích či povodňových stavech,
 • monitoring stavu zemědělských plodin a stavu lesního porostu.
Moderní prezentace nemovitostí a marketing
 • stavební pozemky, domy, chaty, zahrady, historické objekty,
 • zemědělské nemovitosti, komerční nemovitosti a průmyslové objekty, dron
 • fotografie a videa pro tvorbu www stránek, katalogů, billboardů, prezentací.

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Související služby

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie