Pracovní prostředí - měření

Akreditované i technické měření

hluk

vibrace

mikroklima

osvětlení

prach

chemické látky

ergonomie

fyziologie práce

Hluk

 • Měření hluku – v pracovním prostředí (na pracovním místě, v pracovním prostoru).
 • Měření hluku – v mimopracovním prostředí (komunální a průmyslové zdroje).
 • Frekvenční analýza v oktávových a třetinooktávových pásmech, hladinová distribuce.
 • Měření akustického výkonu.
 • Měření emisního akustického tlaku.
 • Stanovení výsledné celosměnové hladiny akustického tlaku a dalších doplňujících veličin.
 • Výpočet šíření hluku ve vnitřním prostoru – programem IZOFONIK.
 • Zpracování hlukových map a studií.

 

Vibrace

 • Měření celkových vibrací a měření vibrací přenášených na ruce.
 • Hodnocení rizika na základě údajů o předpokládané míře zátěže vibracím a podmínek užívání zařízení uváděných výrobcem.

 

Prach

 • Měření koncentrací prachu jednostupňovou a dvoustupňovou metodou v pracovním prostředí firemních provozoven, průmyslových závodů a ve stavbách pro bydlení.
 • Odběr vzorků jednostupňovou metodou
  • stanovení koncentrace prachu-hodnocení inhalační expozice,
  • stanovení obsahu kovů.
 • Odběr vzorků dvoustupňovou metodou
  • stanovení koncentrace prachu – respirabilní frakce,
  • stanovení obsahu fibrogenní složky SiO2.

Osvětlení

 • Měření denního osvětlení.
 • Měření umělého osvětlení.
 • Měření osvětlení v místnosti, na pracovišti.
 • Měření osvětlení na pracovním místě.
 • Měření a posouzení osvětlení na pracovišti z hlediska významu pro jakost, opakovaná měření.
 • Posouzení plnění požadovaných hygienických norem v oblasti osvětlení.

Pomůžeme
Vám
s výběrem měření

Navrhneme vhodné parametry

Mikroklima

 • Měření veličin charakterizujících mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí staveb, měření veličin charakterizujících mikroklimatické podmínky pracovního prostředí.
 • Měření teplot, vlhkostí a rychlosti proudění vzduchu na pracovních místech.
 • Výpočet tepelné zátěže u jednotlivých profesí.
 • Zařazení práce do kategorií z hlediska zátěže teplem a zátěže chladem.
 • Zpracování režimových opatření pro výkon dlouhodobě a krátkodobě únosné doby práce.
 • Posouzení celkové fyzické zátěže a zařazení do třídy práce podle energetického výdeje.
 • Zpracování podkladů pro poskytování ochranných nápojů v závislosti na vykonávané činnosti a mikroklimatických parametrech na pracovním místě.

Chemické látky

 • Odběry vzorků prachu pro stanovení chemických škodlivin (např. kovy – svářečské dýmy).
 • Odběry vzorků aerosolů pro účely stanovení koncentrací chemických látek v pracovním prostředí.
 • Měření plynných škodlivin.
 • Zajištění akreditovaných rozborů.

Ergonomie a fyziologie práce

 • Zajištění autorizovaného měření lokální svalové zátěže.
 • Zajištění autorizovaného měření celkové fyzické zátěže.
 • Zajištění autorizovaného měření pracovních poloh.
 • Provádění ergonomických screeningů.

Kontaktujte nás

Další činnosti v oblasti pracovního prostředí

Poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie