Revize OK

Prohlídky a kontroly ocelových a hliníkových konstrukcí

Výchozí prohlídky nových ocelových konstrukcí.

Běžné prohlídky ocelových konstrukcí u provozovaných zařízení.

Podrobné prohlídky ocelových konstrukcí.

Mimořádné prohlídky ocelových konstrukcí.

Prohlídky použitelnosti ocelových konstrukcí.

Měření tlouštěk ocelových konstrukcí a technologických zařízení (opotřebení korozí a otěrem).

Vyhotovení zpráv z kontrol a prohlídek.

Průzkum střech

Vizuální prohlídka a zmapování stavu střechy včetně popsání vad.

Průzkum střech – rekognoskace stavu střechy.

Ověření skutečné skladby střešními sondami rozřezáním či rozebráním části střechy. Zjištění stavu, tlouštěk a vlhkosti jednotlivých vrstev. Zjištění skutečné skladby střechy včetně provedení záplat v místě sond.

Zhotovení fotodokumentace při provádění průzkumu střech.

Poradenství

Spolupráce při provádění rozborů poruch ocelových konstrukcí a upozorňování provozovatelů zařízení na opakující se poruchy.

Posouzení podkladových materiálů pro provádění oprav ocelových konstrukcí střech a budov.

Stanovení způsobů a četností provedení diagnostických a kontrolních činností u vybraných zařízení.

Zpracování podkladů pro zadávací podmínky oprav konstrukcí.

Zpracování harmonogramů revizí.

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech
na nedostupných místech

Kontaktujte nás

Navazující činnosti

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie