Pracovní prostředí - poradenství

Zavedení a udržování systému BOZP

Kategorizace prací

Identifikace nebezpečí

Nemoci z povolání

Audit

Kontrolní činnost

Jednání - státní správa

Všeobecné poradenství a pomoc

 • Školení v oblasti pracovního prostředí.
 • Zajištění plnění legislativních požadavků.
 • Prověření stávajícího pracovního prostředí a hygieny práce u zaměstnavatele.
 • Stanovení zátěžových faktorů pracovního prostředí dle faktorů působících na zaměstnance v hodnoceném pracovním procesu, náplně práce a pracovního prostředí.
 • Stanovování a vyhodnocování nebezpečí, která ohrožují zdraví na pracovištích.
 • Plánování a organizování práce (např. uspořádání pracovišť, výběr, údržba a stav strojů a jiného zařízení).
 • Zlepšování pracovního prostředí a vyhodnocování nových zařízení z hlediska vlivu na rizikové faktory.
 • Sledování stanovených termínů měření.
 • Vedení evidence rizikových prací zaměstnavatelem (např. vibrace).
 • Příprava podkladů za účelem projednávání nemocí z povolání.
 • Zpracování podkladů pro zajištění pitného režimu zaměstnanců.
 • Hodnocení pracovních podmínek a jejich souladu s hygienickými předpisy.
 • Zastupování zaměstnavatele při jednání s KHS na základě plné moci,  pomoc při řešení požadavků KHS.

Poradíme Vám

Svěřte se do naší péče

Oblast – Kategorizace prací

 • Plnění povinností daných v protokolech a rozhodnutích KHS ke kategorizacím prací.
 • Zpracování a odborná aktualizace kategorizačních návrhů.
 • Zpracování podkladů pro kategorizaci prací.
 • Zajištění akreditovaného měření faktorů pracovního prostředí pro kategorizaci.
 • Účast na projednávání kategorizací prací.
 • Zasílání podkladů pro kategorizaci místně příslušným orgánům KHS.

Oblast – Kolaudace

 • Plnění povinností daných v protokolech a rozhodnutích KHS ke kolaudačnímu řízení.
 • Měření ke kolaudačnímu řízení.
 • Měření hluku pro stavební povolení.

Oblast – Jakost

 • Posuzování pracovních podmínek z hlediska vlivu na jakost, např. výběr významných faktorů pracovního prostředí.

Kontaktujte nás

Další činnosti v oblasti pracovního prostředí

Akreditované a technické měření

Pracovní a mimopracovní prostředí – Venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie