Kvalita

Nemáte zavedené systémy řízení?
Nevadí, pomůžeme Vám s jejich implementací.
Máte zavedené systémy řízení?
Rádi Vám pomůžeme s jejich udržováním.

Zavedení a udržování systému řízení
QMS, EMS a BOZP

Systém řízení QMS dle ČSN EN ISO 9001

Systém řízení EMS dle ČSN EN ISO 14001

Systém řízení dle ČSN ISO 45001

Program "Bezpečný podnik"

Systém managamentu kvality

QMS dle ČSN EN ISO 9001

 • Zavedení systému QMS dle ČSN EN ISO 9001. Příručka kvality.
 • Identifikace a řízení procesů společnosti. Příručka kvality.
 • Tvorba, revize a aktualizace interní dokumentace QMS dle ČSN EN ISO 9001.
 • Poradenství při návrhu cílů, cílových hodnot QMS dle ČSN EN ISO 9001.
 • Pomoc při výběru certifikační společnosti a komunikace s ní.
 • Účast na certifikačním auditu a následných kontrolních auditech. Školení kvality. Příručka kvality.
 • Pomoc při udržování zavedeného systému QMS. Školení kvality a příručka kvality.
 • Provádění interních auditů QMS. Školení kvality a příručka kvality.
 • Hodnocení plnění požadavků QMS pro přezkoumání vedením společnosti.
 • Pomoc při výkonu provozní operativy, realizaci opatření, doporučení, úkolů.
 • Školení a výcvik zaměstnanců v oblasti QMS. Školení kvality.
 • Poradenství.

Environmentální systém řízení

EMS dle ČSN EN ISO 14001

 • Zavedení systému EMS – systém environmentálního managementu.
 • Identifikace a řízení environmentálních aspektů výroby, služeb a činností společnostisti.
 • Tvorba, revize a aktualizace interní dokumentace EMS – systém environmentálního managementu.
 • Poradenství při návrhu cílů, cílových hodnot a programu EMS – systém environmentálního managementu.
 • Pomoc při výběru certifikační společnosti, komunikace s ní a návazně i s orgány státní správy.
 • Účast na certifikačním auditu a následných kontrolních auditech.
 • Pomoc při udržování zavedeného systému EMS – systém environmentálního managementu.
 • Provádění interních auditů EMS – systém environmentálního managementu.
 • Vyhodnocování shody s právními a jinými požadavky, stavem a účinností EMS.
 • Tvorba zpráv a hodnocení plnění požadavků EMS pro přezkoumání vedením společnosti.
 • Pomoc při výkonu provozní operativy, realizaci opatření, doporučení, úkolů.
 • Informování o změnách právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Školení a výcvik zaměstnanců v oblasti EMS – systém environmentálního managementu.
 • Poradenství.

Systémy managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Program “Bezpečný podnik” / ČSN ISO 45001 (původně ČSN OHSAS 18001)

 • Zavedení systému managementu BOZP.
 • Identifikace a řízení procesů společnosti, identifikace nebezpečí v oblasti BOZP.
 • Vyhodnocení zpětné vazby z vyšetřování předchozích incidentů, poškození zdraví, nehod a havárií.
 • Tvorba, revize a aktualizace interní dokumentace.
 • Poradenství při návrhu cílů a cílových hodnot.
 • Pomoc při výběru certifikační společnosti a komunikace s ní.
 • Účast na certifikačním auditu a následných kontrolních auditech.
 • Pomoc při udržování zavedeného systému managementu BOZP.
 • Provádění interních auditů.
 • Hodnocení plnění požadavků pro přezkoumání vedením společnosti.
 • Školení zaměstnanců.
 • Poradenství.

Další činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality

Výrobkové a systémové certifikáty

 • Komplexní poradenství.
 • Doporučení certifikační společnosti.
 • Zpracování dokumentace pro získání certifikátů.
 • Přípravu a organizační zajištění výrobkového a systémového auditu.
 • Informování o změnách právních předpisů v oblasti výrobkové certifikace.

Statistické metody

 • Zmapování současného stavu.
 • Zavedení vybraných statistických metod.
 • Vyhodnocování údajů dle vybraných statistických metod.
 • Tvorba jednoúčelových aplikací pro pravidelné statistické vyhodnocování.

Metrologie

 • Dodržování požadavků zákona o metrologii a zákona o technických požadavcích na výrobky.
 • Procesní řízení metrologie dle ČSN EN ISO 9001 s využitím prvků ČSN EN ISO 10012.
 • Procesní řízení metrologie pro automobilový průmysl.

Navazující činnosti v oblasti provozní ekologie, BOZP a PO

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích