Kvalita

Nemáte zavedené systémy řízení?
Nevadí, pomůžeme Vám s jejich implementací.
Máte zavedené systémy řízení?
Rádi Vám pomůžeme s jejich udržováním.

Zavedení a udržování systému řízení
QMS, EMS a OHSAS

Systém řízení QMS dle ČSN EN ISO 9001

Systém řízení EMS dle ČSN EN ISO 14001

Systém řízení dle ČSN OHSAS 18001

Systém managamentu kvality

QMS dle ČSN EN ISO 9001

 • Zavedení systému QMS.
 • Identifikace a řízení procesů společnosti.
 • Tvorba, revize a aktualizace interní dokumentace QMS.
 • Poradenství při návrhu cílů, cílových hodnot QMS.
 • Pomoc při výběru certifikační společnosti a komunikace s ní.
 • Účast na certifikačním auditu a následných kontrolních auditech.
 • Pomoc při udržování zavedeného systému QMS
 • Provádění interních auditů QMS
 • Hodnocení plnění požadavků QMS pro přezkoumání vedením společnosti.
 • Pomoc při výkonu provozní operativy, realizaci opatření, doporučení, úkolů.
 • Školení a výcvik zaměstnanců v oblasti QMS.
 • Poradenství.

Environmentální systém řízení

EMS dle ČSN EN ISO 14001

 • Zavedení systému EMS.
 • Identifikace a řízení environmentálních aspektů výroby, služeb a činností společnostisti.
 • Tvorba, revize a aktualizace interní dokumentace EMS.
 • Poradenství při návrhu cílů, cílových hodnot a programu EMS.
 • Pomoc při výběru certifikační společnosti, komunikace s ní a návazně i s orgány státní správy.
 • Účast na certifikačním auditu a následných kontrolních auditech.
 • Pomoc při udržování zavedeného systému EMS
 • Provádění interních auditů EMS
 • Vyhodnocování shody s právními a jinými požadavky, stavem a účinností EMS.
 • Tvorba zpráv a hodnocení plnění požadavků EMS pro přezkoumání vedením společnosti.
 • Pomoc při výkonu provozní operativy, realizaci opatření, doporučení, úkolů.
 • Informování o změnách právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Školení a výcvik zaměstnanců v oblasti EMS.
 • Poradenství.

Systémy managementu
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN OHSAS 18001

 • Zavedení systému OHSAS.
 • Identifikace a řízení procesů společnosti, identifikace nebezpečí v oblasti BOZP.
 • Vyhodnocení zpětné vazby z vyšetřování předchozích incidentů, poškození zdraví, nehod a havárií.
 • Tvorba, revize a aktualizace interní dokumentace OHSAS a směrnic BOZP.
 • Poradenství při návrhu cílů, cílových hodnot OHSAS a BOZP.
 • Pomoc při výběru certifikační společnosti a komunikace s ní.
 • Účast na certifikačním auditu a následných kontrolních auditech.
 • Pomoc při udržování zavedeného systému OHSAS
 • Provádění interních auditů OHSAS
 • Hodnocení plnění požadavků OHSAS pro přezkoumání vedením společnosti.
 • Pomoc při výkonu provozní operativy OHSAS.
 • Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a OHSAS.
 • Poradenství.

Další činnosti v oblasti kontroly a řízení kvality

Výrobkové a systémové certifikáty

 • Komplexní poradenství.
 • Doporučení certifikační společnosti.
 • Zpracování dokumentace pro získání certifikátů.
 • Přípravu a organizační zajištění výrobkového a systémového auditu.
 • Informování o změnách právních předpisů v oblasti výrobkové certifikace.

Statistické metody

 • Zmapování současného stavu.
 • Zavedení vybraných statistických metod.
 • Vyhodnocování údajů dle vybraných statistických metod.
 • Tvorba jednoúčelových aplikací pro pravidelné statistické vyhodnocování.

Metrologie

 • Dodržování požadavků zákona o metrologii a zákona o technických požadavcích na výrobky.
 • Procesní řízení metrologie dle ČSN EN ISO 9001 s využitím prvků ČSN EN ISO 10012.
 • Procesní řízení metrologie pro automobilový průmysl.

Navazující činnosti v oblasti provozní ekologie, BOZP a PO

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Může Vás také zajímat

Systém MEDIC 1

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomie

Ergonomický simulační systém 3D systém

Zakázková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop OOPP

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Dendrologie

Dendrologický průzkum – Posudky – Hodnocení a oceňování dřevin

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvící systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutní suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Mechanické testy

Kovy – Ocelová a textilní lana – Trubky – Dráty a kordy – Metalografie

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Tepelné zpracování