HOZAS

Horizontální záchytný systém je trvale instalované kotvicí zařízení (kotvící prvky – kotevní body), které je určeno k zajištění bezpečnosti osob pracujících ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Instaluje se na střechách budov, kde je vyžadován pravidelný přístup pracovníků, bez ohledu na to, jak často k němu dochází.

Konkrétní požadavky pro návrh, výrobu, zkoušení a certifikaci horizontálního záchytného systému jsou dány ČSN EN 795:2013.

Druhy horizontálního záchytného systému

Do trapézových plechů

ČSN EN 795:2013, ČSN P CEN/TS 16415

Do železobetonových konstrukcí

ČSN EN 795:2013, ČSN P CEN/TS 16415

Do sendvičového panelu

ČSN EN 795:2013

Do ocelové konstrukce - pro horizontální i vertikální použití

ČSN EN 795:2013
Varianty: válcovaný profil s přírubami s náběhem, s přírubami bez náběhů, uzavřený profil

Činnosti v oblasti záchytných systémů

  • Zpracování projektu navržení optimálního rozmístění jednotlivých prvků odborně způsobilou osobou (možnost zakreslení do stávající projektové dokumentace), což šetří náklady a optimalizuje funkci HOZAS.
  • Profesionální instalace celého systému.
  • Dodání dokumentace tzv. “na míru” (Návod k obsluze).
  • Dodání pracovních a pomocných prostředků (lana, karabiny apod.) a osobních ochranných pracovních prostředků (postroje, zabezpečovací prvky proti pádu, ochranné přilby a mnoho dalších) stanovených pro daný typ záchytného systému. Tj. Zádržný systém, kotvící prvky a kotevní body.
  • Zajištění provedení požadovaných revizí záchytného systému.Zádržný systém a provedení jeho revizí, kotvící prvky, kotevní body.

Více o záchytném systému

Horizontální záchytný systém je složen ze samostatného celonerezového sloupku upevněného na střešní podklad nebo v kombinaci s nerezovým lankem zajištěným pomocí zalisovaných vidlic. Díky značné variabilitě dostupných řešení je možné “HOZAS”  instalovat nejenom na budovy připravované k výstavbě, ale rovněž na stavby již existující.

Jednotlivé typy horizontálních záchytných systémů obstály v náročných testech dvou nezávislých certifikačních orgánů a splňují všechny nejnovější legislativní požadavky stanovené dle ČSN EN 795:2013.

Varianty horizontálního záchytného systému “do trapézových plechů” a “železobetonových konstrukcí” prošly testem dle normy ČSN P CEN/TS 16415 k použití až pro 5 osob. Zádržný systém je vyroben z vysoce kvalitních materiálů.

Navazující činnosti

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Může Vás také zajímat

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Systém MEDIC 1

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomie

Ergonomický simulační systém 3D systém

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Dendrologie

Dendrologický průzkum – Posudky – Hodnocení a oceňování dřevin

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Zakázková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop OOPP

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Kvalita

QMS, EMS, OHSAS – Výrobková certifikace – Metrologie

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutní suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Mechanické testy

Kovy – Ocelová a textilní lana – Trubky – Dráty a kordy – Metalografie

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Tepelné zpracování