HOZAS

Horizontální záchytný systém je trvale instalované kotvicí zařízení (kotvicí prvky – kotevní body), které je určeno k zajištění bezpečnosti osob pracujících ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Instaluje se na střechách budov, kde je vyžadován pravidelný přístup pracovníků, bez ohledu na to, jak často k němu dochází.

Konkrétní požadavky pro návrh, výrobu, zkoušení a certifikaci horizontálního záchytného systému jsou dány EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013, případně ČSN EN 795:2013.

Nabízíme Vám 2 druhy spolupráce:

  1. Dodání systému s montáží.
  2. Dodání systému s instalací svépomocí (lze zakoupit v našem e-shopu).

Nabízené druhy záchytného systému

Do trapézových plechů

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Do železobetonových konstrukcí

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Do sendvičového panelu

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Do dřevěných konstrukcí

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Pro šikmé střechy

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Pro práci v závěsu

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Do ocelové konstrukce - pro horizontální i vertikální použití

EN 795:2012, CEN/TS 16415:2013

Nabízíme záchytné systémy značky LUX-top® firmy St QUADRAT Fall Protection S.A.

Jednotlivé kotvicí body a lanové systémy jsou testovány a certifikovány dle EN 795:2012 Typ A a CEN/TS 16415:2013 orgánem oprávněným k certifikaci DEKRA EXAM GmbH.

Činnosti v oblasti záchytných systémů

  • Zpracování projektu navržení optimálního rozmístění jednotlivých prvků odborně způsobilou osobou (možnost zakreslení do stávající projektové dokumentace), což šetří náklady a optimalizuje funkci HOZAS.
  • Profesionální instalace celého systému.
  • Dodání dokumentace tzv. “na míru” (Návod k obsluze).
  • Dodání pracovních a pomocných prostředků (lana, karabiny apod.) a osobních ochranných pracovních prostředků (postroje, zabezpečovací prvky proti pádu, ochranné přilby a mnoho dalších) stanovených pro daný typ záchytného systému. Tj. Zádržný systém, kotvící prvky a kotevní body.
  • Zajištění provedení požadovaných revizí záchytného systému.Zádržný systém a provedení jeho revizí, kotvící prvky, kotevní body.

Více o záchytném systému

Horizontální záchytný systém je složen ze samostatného celonerezového sloupku upevněného na střešní podklad nebo v kombinaci s nerezovým lanem. Díky značné variabilitě dostupných řešení je možné záchytný systém  instalovat nejenom na budovy připravované k výstavbě, ale rovněž na stavby již existující.

Zádržný systém je vyroben z vysoce kvalitních materiálů.

Kontaktujte nás

ESHOP: široká nabídka - doprovodné služby

Kotvicí body značky LUX-top®

 

ESHOP

Navazující činnosti

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie