Dezinfekce prostor

Zkušenosti

Profesionalita

Individuální přístup

Dezinfekce prostor tlakovým mlžením

Při aplikaci používáme formu prostorové polymerové dezinfekce prováděnou tlakovým mlžením. Do prostoru je aplikována aerosolovým vyvíječem studené mlhy tzv. Ultra Low Volume generátorem aerosolu (ULV FOGGER).

Používány jsou polymerní přípravky s dlouhotrvajícím účinkem, které mají širokospektrý účinek na viry, bakterie, plísně. Neobsahují chlor, ani alkohol. Tyto dezinfekční přípravky jsou mimořádně účinné, ale také šetrné vůči zasaženým povrchům. Po jejich aplikaci nedochází k nežádoucím efektům jako je nepříjemný zápach, změna barvy povrchů a nepoškozují povrch běžných materiálů.

Ošetřením vzniká na povrchu tenká polymerová vrstva, která po předepsané expoziční době zlikviduje biologické znečištění na ošetřeném povrchu a snižuje riziko opětovné kontaminace. Přetrvávající účinek na ošetřeném povrchu je 7 až 21 dní.

Návrat osob do prostoru, který byl dezinfikován je možný 1-2 hodiny po aplikaci.

Dezinfekce místností ozónovým generátorem

Provedení desinfekce místností ozónovým generátorem (výroba ozónu z okolního vzduchu). Služba je prováděna kvalifikovanými pracovníky firmy ENVIFORM a.s. Pracovníci jsou řádně zaškolení a k provádění dané služby vybavení prostředky izolační dýchací techniky a ostatními OOPP.

Po ozonizaci a odvětrání místnosti provádíme měření zbytkové koncentrace ozónu.

Doba odvětrání místnosti po ozonizaci (10–120 min) je závislá na účinnosti jejího odvětrání.

Doporučený čas provozu ozonizace/objem vzdušného prostoru:

  • 50 m3 / 10 minut
  • 100 m3 / 20 minut
  • 150 m3 / 30 minut
  • 200 m3 / 40 minut
  • 300 m3 / 60 minut

Kontaktujte nás

Navazující činnosti

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie