Pracovní prostředí - ergonomický simulační systém

Ergonomický simulační systém představuje 3D nástroj pro studium lidského chování při práci. Byl vyvinut za podpory NASA pro účely simulace pohybu astronautů v kosmu.
Je vhodný pro modelování stávajícího pracovního prostředí, k simulaci změn či optimalizaci uspořádání pracoviště. Umožňuje zhodnocení, zda-li plánovaná opatření budou splňovat doporučené zdravotní standardy a zda-li zaměstnanci nebudou ohrožení nebezpečím vzniku pracovních úrazů či nemocí z povolání.

Přínosy služby

  • Snížení absence zaměstnanců v důsledku zdravotních potíží.
  • Snížení fluktuace zaměstnanců a s tím souvisejících nákladů na rekvalifikace.
  • Snížení nákladů na odškodnění pro poškozené zaměstnance (úrazy, nemoci z povolání).
  • Vyšší produktivitu práce.
  • Snížení nákladů na fyziologická měření (fyzické zátěže, lokální svalové zátěže, pracovních poloh) v pracovním prostředí.
  • Zdraví a spokojení zaměstnanci podávající optimální výkony.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktujte nás

Další činnosti v oblasti pracovního prostředí

Akreditované a technické měření

Pracovní a mimopracovní prostředí – Venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Poradenství v pracovním prostředí

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Související služby

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie