Bezpečnost práce

Nemáte bezpečnostního technika?
Nabízíme Vám zavedení a udržování systému BOZP ve Vaší společnosti formou outsourcingu.
Máte bezpečnostního technika?
Nabízíme Vám zajištění dílčích činností BOZP, pracovního prostředí, školení či dodávku OOPP.

Zavedení a udržování systému BOZP

Dokumentace BOZP

Zpracování dokumentace BOZP a aktualizace dokumentace BOZP: Směrnice BOZP – Místní provozní bezpečnostní předpis (MPBP) – Provozní řád BOZP, místní řád BOZP.

Dodání tiskopisů BOZP.

Identifikace rizik

Zaměstnavatel má povinnost vyhledávat, hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění.

Navrhli jsme jednoduchou metodu pro naplnění ustanovení zákona – Metoda konečných kroků.

Návrh OOPP dle identifikovaných rizik.

Šetření pracovních úrazů

Vyšetření příčin a okolností pracovního úrazu. Jednání s orgány státní správy.

Pomoc s vyplněním „Záznamu o úrazu“.

Stanovení postupů v oblasti protiúrazové prevence, motivační programy.

Audit BOZP

Nezávislé ověření stavu BOZP na pracovišti z hlediska legislativy.

Navržení nápravných opatření včetně konzultací při jejich aplikaci.

Kontrolní činnost BOZP

Průběžná kontrola dodržování zásad BOZP zaměstnancem i zaměstnavatelem na pracovišti. Upozorňování na zjištěné nedostatky a návrh nápravných opatření.

Komplexní prověrky BOZP na pracovišti.

Jednání - státní správa

Poradenství a asistence při jednání s orgány státní správy:

Policie ČR, oblastní inspektoráty práce, krajské hygienické stanice.

Navazující činnosti v oblasti BOZP

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Výroba a údržba OOPP pro Vaše zaměstnance

Zakázková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop OOPP

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Může Vás také zajímat

Systém MEDIC 1

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomie

Ergonomický simulační systém 3D systém

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvící systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Dendrologie

Dendrologický průzkum – Posudky – Hodnocení a oceňování dřevin

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Kvalita

QMS, EMS, OHSAS – Výrobková certifikace – Metrologie

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutní suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Mechanické testy

Kovy – Ocelová a textilní lana – Trubky – Dráty a kordy – Metalografie

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Tepelné zpracování