Bezpečnost práce

Nabízíme komplexní služby BOZP – audity, školení, poradenství, asistenci při šetření pracovních úrazů

Nemáte bezpečnostního technika?
Nabízíme Vám zavedení a udržování systému bezpečnosti práce ve Vaší společnosti formou outsourcingu.
Máte bezpečnostního technika?
Nabízíme Vám zajištění dílčích činností bezpečnosti práce a pracovního prostředí, školení či dodávku OOPP.

Zavedení a udržování systému BOZP

Dokumentace BOZP

Zpracování dokumentace a aktualizace dokumentace (Směrnice, Místní provozní bezpečnostní předpisy aj.).

Dodání tiskopisů.

Identifikace rizik

Identifikace a hodnocení rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci v souladu s požadavky právních předpisů.

Navrhli jsme jednoduchou metodu pro identifikaci rizik – Metodu konečných kroků.

Návrh OOPP dle identifikovaných rizik.

Šetření pracovních úrazů

Šetření příčin a okolností pracovního úrazu. Asistence při jednání s orgány státní správy.

Návrh opatření proti opakování pracovního úrazu.

Pomoc při plnění povinností s evidencí hlášení a zasílání záznamů o úrazů.

Audit BOZP

Nezávislé ověření stavu bezpečnosti práce na pracovišti z hlediska legislativy.

Navržení nápravných opatření včetně konzultací při jejich aplikaci.

Kontrolní činnost

Průběžná kontrola dodržování zásad BOZP zaměstnancem i zaměstnavatelem na pracovišti. Upozorňování na zjištěné nedostatky a návrh nápravných opatření.

Roční prověrky BOZP na pracovišti.

Jednání - státní správa

Poradenství a asistence při jednání s orgány státní správy:

Policie ČR, oblastní inspektoráty práce, krajské hygienické stanice.

Kontaktujte nás

Navazující činnosti v oblasti BOZP

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Výroba a údržba OOPP pro Vaše zaměstnance

Zakázková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop OOPP

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie