MEDIK 2.0

Při práci osamocených zaměstnanců na pracovišti se zvýšeným rizikem má zaměstnavatel povinnost zajistit bezpečnost zaměstnanců, zejména s ohledem na včasné poskytnutí první pomoci.
Pro tyto účely nabízíme speciálně vyvinutou aplikaci MEDIC 2.0, které si klade za cíl zajistit bezpečnost osamocených zaměstnanců na rizikových pracovištích (bez nutnosti mobilního telefonu).
Pomocí monitorovacího zařízení Medic 2.0, složeného z chytrých hodinek Samsung Galaxy LTE s aplikací Medic 2.0 lze zabezpečit ochranu zaměstnanců.

Sada MEDIC 2.0 obsahuje:

  • smart hodinky Samsung Galaxy LTE,
  • uživatelskou příručku.

 

E-SIM není součástí sady.

Aktuálně systém  podporuje 2 jazykové varianty: češtinu a angličtinu. Komunikace probíhá ve zvolené jazykové variantě.

Naměřená data nejsou nikde ukládána a tím pádem používání zařízení nezasahuje do zákona o GDPR.

Výhody systému

Zařízením Medic 2.0 můžeme neustále monitorovat aktuální hodnoty parametrů indikujících aktuální zdravotní stav monitorované osoby jako:

horní / dolní mez tepové frekvence, sledování nehybnosti zařízení (nečinnost), aktuální poloha zařízení, SOS alarm.

Ze sledovaných parametrů lze v případě potřeby zajistit včasné poskytnutí první pomoci.

Funkce systému

Upozornění na mezní stavy pomocí telefonního hovoru

V případě volby telefonního hovoru a nástalé události překročení nastavených limitů dojde k vytočení přednastaveného telefonního čísla.

V případě nastalé události obsahuje zaslaná SMS informaci o aktuální poloze monitorované osoby.

Kontaktujte nás

Navazující činnosti v oblasti BOZP

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Související služby

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, OHSAS – Výrobková certifikace – Metrologie