MEDIK 2

Monitorovací zařízení MEDIC 2 bylo vyvinuto pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců vykonávajících osamoceně pracovní činnosti v rizikových místech se zvýšeným nebezpečím.
Užitím tohoto systému zaměstnavatel splňuje povinnost §5, odst. 1 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.

Sada MEDIC 2 obsahuje:

  • Smart hodinky Samsung Galaxy LTE.
  • Aplikační software.
  • Uživatelskou příručku.

 

E-SIM není součástí sady. Aktuálně systém  podporuje 2 jazykové varianty: češtinu a angličtinu. Komunikace probíhá ve zvolené jazykové variantě. Naměřená data nejsou nikde ukládána a tím pádem používání zařízení nezasahuje do zákona o GDPR.

Parametry indikující aktuální stav monitorované osoby:

  • Spodní tepová frekvence.
  • Horní tepová frekvence.
  • Doba nečinnosti (detekce pohybu).
  • Aktuální poloha zařízení.
  • SOS alarm.

Výhody systému

MEDIC 2 je plně samostatné zařízení schopné snímat základní údaje o životních funkčních zaměstnance, jako jsou tepová frekvence, neaktivita čili detekce pohybu či poloha.

Na základě těchto dat je následně aplikační software schopen nejen dané informace zpracovat do jasné konkrétní situace a tu vyhodnotit, ale také notifikovat nebezpečí ve formě SMS či volání na předdefinovaná čísla.

Ze sledovaných parametrů lze v případě potřeby zajistit včasné poskytnutí první pomoci.

Funkce systému

Upozornění na mezní stavy pomocí telefonního hovoru

V případě volby telefonního hovoru a nástalé události překročení nastavených limitů dojde k vytočení přednastaveného telefonního čísla.

Upozornění na mezní stavy pomocí SMS

V případě nastalé události obsahuje zaslaná SMS jak popis této události tak souřadnice GPS (aktuální souřadnice monitorované osoby včetně linku na Google mapy), přičemž polohu monitorované osoby lze získat i v případě, že je GPS signál nedostupný, GSM/Wi-Fi (interiéry).

Další využití systému Medic 2

pro seniory a osoby s mentálním či fyzickým onemocněním

Kontaktujte nás

Navazující činnosti v oblasti BOZP

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Související služby

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie