MEDIK 1

Při práci osamocených zaměstnanců na pracovišti se zvýšeným rizikem má zaměstnavatel povinnost zajistit bezpečnost zaměstnanců, zejména s ohledem na včasné poskytnutí první pomoci.
Pro tyto účely nabízíme monitorovací zařízení MEDIC 1, které si klade za cíl monitorování základních životních funkcí osamocených zaměstnanců (tepová frekvence, pohyb a poloha). Ochrana osamocených zaměstnanců je našim cílem.

Sada MEDIC 1

  • Mobilní aplikace MEDIC 1.
  • Snímač parametrů, tj. náramek s technologií MEDIC 1.

Sada MEDIC 1 Complete

  • Mobilní aplikace MEDIC 1.
  • Snímač parametrů, tj. náramek s technologií MEDIC 1.
  • Mobilní telefon podporující technologii MEDIC 1.
  • SIM karta (paušální nebo kreditní tarif).

Výhody systému

Zařízení MEDIC 1 umožňuje kontinuálně monitorovat aktuální hodnoty parametrů indikujících aktuální stav monitorované osoby.

Z naměřených dat lze v aktuálním čase sledovat zdravotní stav zaměstnance na pracovišti a v případě ohrožení jeho zdraví reagovat na situaci včasnou pomocí.

Funkce systému

Sběr dat a jejich vyhodnocení podle nastavených parametrů.

Zaslání SMS nebo volání na předdefinované číslo v případě překročení prahových hodnot spolu s informací o GPS souřadnicích zaměstnance.

Zpětná kontrola zajištující dozor osamoceného zaměstnance.

Kontaktujte nás

Navazující činnosti v oblasti BOZP

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Může Vás také zajímat

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Ergonomie

Ergonomický simulační systém 3D systém

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvící systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Dendrologie

Dendrologický průzkum – Posudky – Hodnocení a oceňování dřevin

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Zakázková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop OOPP

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Kvalita

QMS, EMS, OHSAS – Výrobková certifikace – Metrologie

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutní suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Mechanické testy

Kovy – Ocelová a textilní lana – Trubky – Dráty a kordy – Metalografie

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Tepelné zpracování