Koordinátor BOZP

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy stavby a ve fázi realizace stavby.

Plán BOZP.

Výkon činnosti koordinátora BOZP
ve fázi přípravy stavby a realizace stavby

Oznámení o zahájení prací

Koordinátor BOZP Vám zpracuje oznámení o zahájení prací pro OIP – Oblastní inspektorát práce dle místa stavby. Plán BOZP.Oznámení o zahájení prací

Plán BOZP na staveništi, dokumentace BOZP, PO

Koordinátor BOZP Vám zpracuje plán BOZP, zajistí jeho průběžnou aktualizaci a vedení.

Koordinátor BOZP zpracuje rovněž další dokumentaci BOZP a PO pro potřeby přípravy a realizace stavby i následného užívání.

Jednání - státní správa

Koordinátor BOZP Vám poskytne poradenství při jednání s orgány státní správy v rámci BOZP a PO na staveništi.

Rizika a opatření

Informování zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích na staveništi.

Poradenská činnost a konzultace k minimalizaci rizik.

Návrhy preventivních opatření.

Plán BOZP.Oznámení o zahájení prací

Šetření pracovních úrazů

Spoluúčast při objasňování příčin a okolností pracovních úrazů na staveništi.

Pomoc s vyplněním tiskopisu „záznam o úrazu“.

Navržení opatření proti opakování pracovního úrazu.

Plán BOZP.

Koordinace

Koordinace v přípravné a realizační fázi stavby.

Zajištění časového a prostorového souladu prací na staveništi i přilehlého provozu.

Koordinace firem na staveništi a návrhy koordinačních opatření při současně prováděných pracích.

Kontrolní činnost

Provádění kontrol staveniště včetně návrhů opatření a řešení.

Provádění kontrol dodržování plánu BOZP na staveništi.

Sledování bezpečného průběhu prací.

Kontroly zabezpečení obvodu staveniště včetně vstupů a vjezdů.

Provádění kontrol právnických a fyzických osob na staveništi.

Provádění záznamů o zjištěném stavu včetně fotodokumentace.

Kontrolní dny

Koordinátor BOZP organizuje a vede kontrolní dny k dodržování plánu a BOZP na staveništi.

Účastní se porad vedení stavby, koordinačních porad stavby a kontrolních dnů zadavatele stavby.

Upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP.

Kontaktujte nás

Další služby pro Vaši stavbu

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Služby pro a po kolaudaci

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích