Udržitelnost

Cestou k udržitelnosti

Současná doba vyznačující se nároky na životní prostředí, zejména eliminaci negativních dopadů uhlíkové stopy, si vyžaduje rozumný a odhodlaný způsob řešení problémů spojených s environmentem a lidskými právy. Naše firma aktivně přistupuje k otázkám řešení konfliktních situací spojených s oteplováním planety, ničením životního prostředí, xenofobií, rasismem a diskriminací.

Aktivně přistupujeme k otázce nefinančního reportingu, ačkoliv nespadáme do kategorie firem, které jsou zákonem povinny se jím zabývat. Směr, kterým jsme se v oblasti udržitelnosti rozhodli vydat, je Otevřenost, kdy se chceme podělit o naše úspěchy stejně jako o mezery, které v boji za zelenější zítřky máme.

Naše kroky na cestě k udržitelnosti:

Uhlíková stopa firmy

Kovářova kobyla NEchodí bosa

Naše podnikatelské aktivity nevedou k výraznému znečišťování životního prostředí, nadměrnému ničení biodiverzity, rázu krajiny či ekologickým haváriím. Jsme poradenská společnost nabízející služby mimo jiné v oblasti provozní ekologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pracovního prostředí, a mnoho dalšího.

Profesionální týmy našich firemních ekologů a bezpečnostních techniků důsledně dbají na ochranu zdraví a životního prostředí nejen u našich zákazníků, v jejich péči jsme také my, zaměstnanci ENVIFORMU a všechna naše pracoviště. U nás neplatí pořekadlo „kovářova kobyla chodí bosa“.

Naopak všechny činnosti, které poskytujeme, jsou realizovány v rámci certifikovaného systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 a dle ČSN EN ISO 14 001 v oblasti řízení ochrany životního prostředí. Na všech našich provozech třídíme odpad. Jsme držiteli certifikátu Zelená firma a jsme také zapojeni do systému zpětného sběru obalových odpadů EKO-KOM.

Synesgy certifikát udržitelnosti

Správným směrem

Chtěli jsme provést sebehodnocení, abychom si ověřili svou vlastní úroveň udržitelnosti. Nejlepším nástrojem se pro nás jevila globální digitální platforma pro hodnocení udržitelnosti ESG v rámci dodavatelského řetězce – Synesgy. Synesgy umožňuje společnostem shromažďovat a spravovat informace o udržitelnosti prostřednictvím sebehodnocení ESG, doplněného hodnocením, měřítky a pokyny ohledně plánu rozvoje, který je nutno provést.

Hodnocení udržitelnosti pro všechny společnosti po celém světě.

Kodex chování společnosti

 

Firma jsou lidi

Našich zaměstnanců si vážíme. Nejsou pro nás schováni pod názvem „lidský kapitál“, naopak se řídíme heslem „firma jsou lidi“. Jsme moderní a pokroková společnost, ctíme různorodost, protože víme, že potenciál v sobě skrývá každý. Nebojíme se investovat do automatizace a robotizace procesů, abychom ulehčili práci našich zaměstnanců. Dodržujeme Etický kodex společnosti, ve kterém jsou zakotveny hlavní normy a zásady chování, jimiž se všichni řídíme. Uplatňujeme systém veřejného oznamování (whistleblowing), který slouží pro účely podávání oznámení o možném protiprávním jednání.

Jde nám o to, abychom v ENVIFORMU byli spokojeni. Úroveň naší spokojenosti uvádíme pravidelně v dotazníkovém šetření Silné pracoviště, jehož výsledky naší společnosti pomáhají růst a nabízet tak našim lidem kvalitní zázemí bezpečné a stabilní firmy.

Zpráva společenské odpovědnosti

Eso v rukávu

Jelikož jsme výrobci osobních ochranných pracovních prostředků, mají naši zaměstnanci a zákazníci své bezpečí doslova „v rukávu“. Naše středisko pracovního prostředí si zase bere na triko vhodné pracovní podmínky na pracovišti, a my jsme tak v práci jako v bavlnce.

Kodex chování dodavatele

Stejně nároční jako na sebe…

Spokojenost našich zákazníků pravidelně hodnotíme. Zpětná vazba na námi poskytované služby nám pomáhá v neustálém zlepšování pracovních postupů. Stejně nároční jako na sebe jsme ale i na své dodavatele. Těm stávajícím zasíláme Dotazník dodavatele, který je podrobuje celé řadě komplexních otázek, jejichž odpovědi jsou pro nás a naše obchodní vztahy směrodatné. Součástí nově vzniklých obchodních partnerství je pak Kodex chování dodavatele.

Pořádáme a podporujeme…

Dobrý soused

Pravidelně, a to již řadu let, přispíváme regionu k utváření zdravého a bezpečného prostředí. Snažíme se být nejen úspěšnou firmou, ale také dobrým sousedem a věříme, že tyto snahy mohou jít ruku v ruce. Zapojujeme se do udržitelných a zdraví prospěšných akcí, obdarovávání našich zaměstnanců řešíme ekologicky a uvědoměle. Proč nespojit příjemné s užitečným?

Rádi podpoříme lokálního udržitelného podnikatele nebo chráněnou dílnu zakoupením jejich výrobků nebo občerstvení, které se ve finále stane „něčím navíc“ pro naše zaměstnance. Věříme, že vhodně zvolenou strategií může vzniknout koloběh, který v sobě nese přidanou hodnou pro všechny zúčastněné strany.