Zkušebnictví - mechanické zkoušky

Mechanické zkoušky kovů

Akreditované zkoušky:

 • zkouška tahem za pokojové teploty,
 • zkouška tahem za zvýšené teploty,
 • zkouška rázem v ohybu,
 • zkouška pěchováním,
 • zkouška tvrdosti dle Brinella,
 • zkouška tvrdosti dle Vickerse,
 • zkouška tvrdosti dle Rockwella,
 • zkouška prokalitelnosti.

Neakreditované zkoušky:

 • zkouška modrým lomem,
 • zkouška tažných háků,
 • zkouška náchylnosti oceli ke stárnutí po plastické deformaci za studena,
 • zkouška ohybem,
 • stanovení množství nanesené látky na válcovaném výrobku,
 • cyklická zkouška tahem,
 • zkouška tažných háků,
 • zkouška lemováním.

Mechanické zkoušky ocelových trubek

Akreditované zkoušky:

 • zkouška smáčknutím,
 • zkouška rozšiřováním,
 • zkouška rozšiřováním prstence,
 • zkouška tahem prstence,
 • zkouška tahem,
 • zkouška rázem v ohybu,
 • zkouška tvrdosti podle Brinella,
 • zkouška tvrdosti podle Rockwella.

Neakreditované zkoušky:

 • cyklická zkouška tahem,
 • zkouška lemováním.

Mechanické zkoušky drátů, lanových drátů, kartáčnického drátu a ocelových kordů

Akreditované zkoušky ocelových kordů a lanových drátů:

 • zkouška tahem za pokojové teploty,
 • měření jmenovité hmotnosti a příčného průřezu drátu,
 • měření délky zkrutu a směru vinutí.

Akreditované zkoušky drátů:

 • zkouška tahem za pokojové teploty,
 • zkouška pěchováním,
 • zkouška střídavým ohybem,
 • zkouška krutem,
 • měření jmenovité hmotnosti a příčného průřezu drátu,
 • měření délky zkrutu a směru vinutí,
 • měření průměru (rozměru) drátu a lana,
 • určení rovnoměrnosti a celistvosti Zn povlaku.

Akreditované zkoušky kartáčnického drátu:

 • měření výšky vlny profilprojektorem.

Neakreditované zkoušky drátů:

 • zkouška lámavosti,
 • zkouška navíjením – strojní,
 • zkouška rovnoměrnosti,
 • měření stoupání šroubovitých drátů,
 • zkouška přilnavosti Zn,
 • kontrola drátů mikroskopem nebo lupou,
 • hodnocení přetrhu u svaru (kordový drát),
 • měření hloubky vtisku, měření brinellovou lupou (drát pro předpínací výztuž),
 • stanovení náběhu Zn plynoobjemovou metodou.

Mechanické zkoušky lanových zkratek

Akreditované zkoušky lanových zkratek:

 • zkouška krutem,
 • zkouška ohybem.

Metalografické zkoušky

Akreditované zkoušky:

 • stanovení mikrostruktur,
 • stanovení vad,
 • stanovení hloubek oduhličení.

Výroba zkušebních tělísek typu Charpy

Základní popis sady M15/2:

 • 5 zkušebních těles,
 • absorbovaná energie KV je 26,3 J,
 • vyrobeno v rozměrech stanovených ISO148-1 našim certifikovaným pracovištěm,
 • certifikováno mezilaboratorním experimentem za účasti 6 laboratoří,
 • certifikát M15/2.

Základní popis sady M16/4

 • 5 zkušebních těles,
 • absorbovaná energie KV je 173,2 J,
 • vyrobeno v rozměrech stanovených ISO148-1 našim certifikovaným pracovištěm,
 • certifikováno mezilaboratorním experimentem za účasti 6 kompetentních laboratoří,
 • certifikát M 16/4.

Základní popis sady M17/5

 • 5 zkušebních těles,
 • absorbovaná energie KV je 71,5 J,
 • vyrobeno v rozměrech stanovených ISO148-1 našim certifikovaným pracovištěm,
 • certifikováno mezilaboratorním experimentem za účasti 6 kompetentních laboratoří,
 • certifikát M 17/5.

Kontaktujte nás

Navazující činnosti v oblasti zkušebnictví

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie