Pracovní prostředí - APPL

Stres a psychická zátěž jsou běžnou součástí života. V případě trvalého nadměrného stresu dochází k negativním změnám zdravotního stavu jak ve fyzické, tak i psychické oblasti. Samotný stres může následně vyústit v psychosomatická onemocnění, deprese, tzv. syndrom vyhoření a další. Stresujícími faktory mohou být vlastní pracovní proces, mezilidské vztahy na pracovišti i v soukromí, peněžní tlaky, špatná životospráva aj.
Zhodnocením psychofyziologického stavu organismu a návrhy na opatření lze výrazně snížit riziko selhání lidského faktoru a tím vzniku havárií, pracovních úrazů, zvýšené nemocnosti, fluktuace zaměstnanců, snížení produktivity práce atd.

Příjemné prostředí

Měření lze provést u nás v klidném prostředí nebo po dohodě v prostorách zákazníka.

 

Ověřené metody

Používáme ověřené metody.

Anonymita

Samozřejmostí je individuální přístup, anonymita a mlčenlivost.

Nabízené služby pro firmy a veřejnost

 • Měření variability srdeční frekvence.
 • Vyšetření EKG, tepové a dechové frekvence, hodnot krevního tlaku.
 • Zpracování výsledků měření metodou spektrální analýzy, která umožňuje zhodnotit aktivitu autonomního nervového systému.
 • Posouzení psychofyziologického stavu organismu
  • v souvislosti s pracovním procesem,
  • v souvislosti se sportovní zátěží,
 • Navržení korekce nesprávných pracovních podmínek.
 • Vyhodnocení zdravotního stavu a míry zátěže konkrétního jedince.
 • Poradenství při úpravě životního stylu.

Popis měření

Metoda je zcela neinvazivní, přičemž délka měření je cca 20 minut. Samotné měření pak probíhá ve třech fázích (leh – stoj – leh), kdy se za pomocí gumového pásu s elektrodami snímá variabilita srdeční frekvence.

Výsledek měření je zcela anonymní a podléhá lékařskému tajemství.

Přínosy pro zaměstnavatele

 • Objektivizace psychofyziologické zátěže pro jednotlivé profese.
 • Analýza nejvíce zatěžujících činností.
 • Navržení řešení s následnou kontrolou a vyhodnocením účinnosti opatření.
 • Prevence poškození zdraví zaměstnanců a vzniku nemocí souvisejících s výkonem povolání, zvýšení produktivity a kvality práce.
 • Zhodnocení míry rizika u zvláště exponovaných profesí (management, dispečeři, řidiči).
 • Posouzení vhodnosti návratu zaměstnance po pracovním úrazu nebo dlouhodobé nemoci.
 • Návrhy na další opatření vedoucí ke zlepšení pracovní pohody na pracovištích.

Přínosy pro zaměstnance

 • Vyhodnocení psychického a fyzického stavu organismu.
 • Upozornění na možná zdravotní rizika, zjištění skrytých potíží organismu.
 • Stanovení míry zatížení organismu vlivy z vnějšího prostředí.
 • Návrh na změnu životního stylu vycházející z potřeb konkrétního jedince.

Kontaktujte nás

Další činnosti v oblasti pracovního prostředí

Akreditované a technické měření

Pracovní a mimopracovní prostředí – Venkovní hluk

Poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Kontaktujte nás

Související služby

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Revize VTZ

Technická zařízení, konstrukce a střechy

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Korozní technik

Nátěrové systémy – Poradenství

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie