Koroze

Pomůžeme Vám vyřešit problémy s protikorozní ochranou a povrchovými úpravami před destruktivním vlivem prostředí. Využitím našich služeb ušetříte náklady spojené s výběrem vhodného nátěrového systému s delší životností nátěru v daném prostředí a možným komplikacím s aplikací nevhodného nebo předraženého nátěrového systému.

Zkušenosti

Profesionalita

Individuální přístup

Protikorozní ochrana – realizované činnosti

Ochrana proti korozi a drsnost povrchu, koroze

Inspekční činnost se zaměřením na zjištění stavu stávajícího nátěrového systému

 • Posouzení vad a návrh protikorozních opatření během technického života ocelových konstrukcí nebo zařízení.
 • Stanovení stupně koroze.
 • Vizuální kontrola. Koroze.
 • Mřížková zkouška.
 • Měření tloušťky nátěrového systému (nátěry ocelových konstrukcí).
 • Kontrola klimatických podmínek.
 • Drsnost povrchu a jeho kontrola.
 • Zhotovení inspekčních protokolů.
 • Kontrola kvality přípravy povrchů před nátěrem.

Poradenská činnost v rámci projektové a realizační fází

 • Navržení vhodného nátěrového systému.
 • Příprava povrchu.
 • Navržení vhodného nátěrového systému podle vlivu prostředí (klasifikace vnějšího prostředí).
 • Předběžný výpočet výměry a následná cenová kalkulace pro navrženou aplikaci dle katalogu popisu a směrných cen.
 • Návrh délky životnosti ochranného povlaku.
 • Návrh údržbových nátěrů (periody oprav).
 • Návrh specifických nátěrových hmot, poradenství při výběru aplikační firmy.
 • Ochrana proti korozi v rámci komplexní činnosti.

Inspekční činnost v rámci aplikace nátěrového systému

 • Dozor nad aplikací nátěrů
 • Ověření deklarovaných jakostních parametrů provedených povrchových úprav při přejímce díla.

Drsnost povrchu a jeho kontrola, ochrana proti korozi, nátěry ocelových konstrukcí.

Kontaktujte nás

Navazující činnosti

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Může Vás také zajímat

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Pracovní prostředí

Akreditovaná měření – Poradenství – Kategorizace prací – Ergonomie

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomie

Ergonomický simulační systém 3D systém

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Dendrologie

Dendrologický průzkum – Posudky – Hodnocení a oceňování dřevin

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Zakázková výroba OOPP

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop OOPP

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Kvalita

QMS, EMS, OHSAS – Výrobková certifikace – Metrologie

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutní suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Mechanické testy

Kovy – Ocelová a textilní lana – Trubky – Dráty a kordy – Metalografie

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Tepelné zpracování