Koroze

Pomůžeme Vám vyřešit problémy s protikorozní ochranou a povrchovými úpravami před destruktivním vlivem prostředí. Využitím našich služeb ušetříte náklady spojené s výběrem vhodného nátěrového systému s delší životností nátěru v daném prostředí a možným komplikacím s aplikací nevhodného nebo předraženého nátěrového systému.

Zkušenosti

Profesionalita

Individuální přístup

Protikorozní ochrana – realizované činnosti

Ochrana proti korozi a drsnost povrchu, koroze

Inspekční činnost se zaměřením na zjištění stavu stávajícího nátěrového systému

  • Posouzení vad a návrh protikorozních opatření během technického života ocelových konstrukcí nebo zařízení.
  • Stanovení stupně koroze.
  • Vizuální kontrola. Koroze.
  • Mřížková zkouška.
  • Měření tloušťky nátěrového systému (nátěry ocelových konstrukcí).
  • Kontrola klimatických podmínek.
  • Drsnost povrchu a jeho kontrola.
  • Zhotovení inspekčních protokolů.
  • Kontrola kvality přípravy povrchů před nátěrem.

Poradenská činnost v rámci projektové a realizační fází

  • Navržení vhodného nátěrového systému.
  • Příprava povrchu.
  • Navržení vhodného nátěrového systému podle vlivu prostředí (klasifikace vnějšího prostředí).
  • Předběžný výpočet výměry a následná cenová kalkulace pro navrženou aplikaci dle katalogu popisu a směrných cen.
  • Návrh délky životnosti ochranného povlaku.
  • Návrh údržbových nátěrů (periody oprav).
  • Návrh specifických nátěrových hmot, poradenství při výběru aplikační firmy.
  • Ochrana proti korozi v rámci komplexní činnosti.

Inspekční činnost v rámci aplikace nátěrového systému

  • Dozor nad aplikací nátěrů
  • Ověření deklarovaných jakostních parametrů provedených povrchových úprav při přejímce díla.

Drsnost povrchu a jeho kontrola, ochrana proti korozi, nátěry ocelových konstrukcí.

Kontaktujte nás

Navazující činnosti

Bezpečnost práce

Bezpečnostní technik – Poradenství – Audity – Dokumentace BOZP

Revize VTZ

Revize, kontroly, inspekce, zkoušky. Plynová, tlaková, elektrická a zdvihací zařízení.

Revize konstrukcí

Hliníkové a ocelové konstrukce – Střešní pláště

Nač mít více dodavatelů?

Zajistíme pro Vás vše z jednoho místa

Související služby

Kotvicí systémy

Výroba – Montáž – Revize

Požární ochrana

Technik požární ochrany – Audity – Dokumentace PO – Poradenství

Koordinátor BOZP

Plán BOZP – Kontroly na staveništi – Poradenství

Systém MEDIC 2.0

Monitoring základních životních funkcí zaměstnanců osamocených na pracovištích

Pracovní prostředí – poradenství

Kategorizace prací – Kolaudace – Školení

Pracovní prostředí – měření

Měření v pracovním prostředí a venkovní hluk

Systém APPL

Hodnocení psychofyziologické zátěže zaměstnanců na pracovišti – stresu

Ergonomický simulační systém

Řešení ergonomických aspektů

Zakázková výroba

Klasické montérky – Nehořlavé montérky – Hliníkové pláště – Rukavice

E-shop

Nabídka produktů naší šicí dílny

Prádelna

Praní – Chemické čištění – Opravy OOPP

Psychologie

Psychologické poradenství a vyšetření

Provozní ekologie

Podnikový ekolog – Odpadový hospodář – IPPC

Chemické látky

Bezpečnostní listy – Pravidla – REACH

Měření emisí

Autorizované i technické měření emisí – Odběry – Poradenství

Letecké snímkování

Inovativní řešení revizí střech na nedostupných místech – Letecká fotografie a letecké video

Chemické analýzy

Paliva – Kovy – Hutnické suroviny – Oleje – Koksárenství – Vody

Vzorkování

Vody – Odpady, kaly a pevné materiály – Asfalt – Plyny – Oleje apod.

Mechanické a metalografické zkoušky

Kovové materiály – Trubky – Lanové zkratky – Dráty – Zkušební tělíska

Tepelné zpracování

Tavby – Odlévání oceli a litiny – Experimentální tavby

Odborné kurzy

BOZP – PO – Vyhrazená technická zařízení – Ekologie – Chemické látky – Kvalita

E-learning (CZ a AJ)

BOZP – PO – Řidiči referenti

Zkoušky OZO

Přípravné kurzy – Periodické zkoušky OZO – Zkoušky OZO

Konference

Semináře a odborné konference

Skartace dokumentů

Nakládka – Skartace vytříděných a nevytříděných dokumentů šrotováním – Vystavení protokolu o ekologickém nakládání – Doprava

Kontrola těsnosti nádrží

Nádrže s potrubím i bez potrubí – Nádrže s obsahem ropných látek – Nádrže s obsahem závadných látek

Kvalita

QMS, EMS, ISO 45001 – Výrobková certifikace – Metrologie