Fond ohrožených dětí 2023

Také letos jsme podpořili FOD – Klokánek, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nevrátí zpět do své rodiny nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).