ENVIFORM se účastnil akce „Do práce na kole“

Naši zaměstnanci se zúčastnili celorepublikové akce Do Práce na kole, která má za cíl snížit množství vyprodukovaných emisí z městské dopravy tím, že se zaměstnanci budou do práce dostávat bezemisním způsobem – třeba právě na kole nebo pěšky. Do naší zářijové výzvy se zapojilo 13 sportovců, pro které jsme si po ukončení akce připravili malé poděkování.

Těšíme se na další společné eko výzvy.