Článek v Hutníku u příležitosti 20-ti letého výročí společnosti - č. 1

Společnost ENVIFORM slaví 20. výročí od svého založení.
U této příležitosti vyšel článek s projevem pana ředitele v regionálních novinách TŘINECKÝ HUTNÍK.

Další série článků rad a doporučení by měla následovat a pravidelně vycházet jednou za 14 dní.