ENVIFORM slaví úspěch na veletrhu Intarg

ENVIFORM slaví úspěch na veletrhu Intarg

Ve čtvrtek 12. května v mezinárodním kongresovém centru Spodek v Katovicích skončil jubilejní 15. ročník mezinárodního veletrhu vynálezů a inovací Intarg 2022.

Akce je věnována mezinárodní prezentaci a propagaci potenciálu a výdobytků technologického myšlení a vědy, vynálezů, technologií a inovací zaměřených na průmysl.

Na veletrhu bylo prezentováno celkem 506 exponátů od vystavovatelů z 39 zemí světa.

Mimořádného úspěchu dosáhly exponáty společnosti ENVIFORM. Prezentovaný „Systém detekce úniku plynu z potrubí“ získal Platinum Award, jedno z nejvyšších ocenění, navíc obdržel zvláštní cenu Polského patentového úřadu.

Projekt „Monitorovací hodinky Medic 2.0“ získaly bronzovou medaili.

 

Systém detekce úniku plynu z potrubí

Plyn unikající z potrubí vykonává práci expanzí do volného prostoru na úkor své vnitřní energie, která se profiluje poklesem teploty unikajícího média. Potrubí monitorované optickými vlákny tyto změny zaznamená a detekuje přesně místo úniku na základě změny laserového paprsku v optickém vlákně zaznamenané měřicí jednotkou. Vynález byl patentován.

Monitorovací hodinky

Pomocí hodinek Samsung Galaxy LTE, na něž je aplikován systém Medic 2.0 zajišťující trvalé měření spodní a horní hranice tepové frekvence, resp. náhlou změnu polohy nositele, lze chránit osoby (či zaměstnance) pracující samostatně v nebezpečných podmínkách. Změna monitorovaného stavu vygeneruje hlášení pro sledovací zařízení, polohu nositele a rychlé poskytnutí pomoci.