Nová služba - stanovení N2O v oblasti měření emisí

 

Stanovení nového parametru v oblasti měření emisí

 

  • Jedná se o rozšíření stávajícího měření emisí o nový parametr – oxid dusný (N2O), na stacionárních zdrojích znečišťování ovzduší.

 

  • Služba bude realizována na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení.

 

  • Stanovení N2O je prováděno multifunkčním přístrojem SERVOMEX 4900 Multigas metodou NDIR a je realizováno v rozsahu jednorázového měření na základě platného rozhodnutí o autorizaci.

 

  • Měření N2O může být významné pro technologické účely (např. denitridace spalin) u provozovatelů stacionárních zdrojů.