BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Silniční doprava

Jste si 100% jisti, že splňujete a znáte veškeré množství legislativních předpisů a podmínek pro provozování vozidel v silniční dopravě ? Náš tým vyškolených pracovníků Vám pomůže s dodržením platné legislativy v rámci oblasti ” Silniční doprava “, a to na základě auditu ve Vaší společnosti.

 

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout ve službách pro oblast ” Silniční doprava “?

 • úvodní audit
 • vypracování zprávy z auditu
 • periodické školení v silniční dopravě (pro získání profesního průkazu)
 • poradenství a konzultace
 • poradenství k jednání s příslušnými orgány při správním řízení
 • stahování dat ze záznamových zařízení
 • uchovávání dat ze záznamových zařízení

Proč si nechat udělat audit?

Prostředky investované do auditu zajistí zjištění s plnění legislativních povinností vyplývajících z legislativy pro silniční dopravu.. Jedná se o investici, která se dlouhodobě vrátí na ušetřených nákladech plynoucí z neznalosti legislativy a dalších předpisů.

Poskytování konzultačních služeb v oblasti ” Silniční doprava “

Pohyb v silničním provozu přináší nutnost znalostí rozsáhlého množství předpisů a podmínek provozování vozidel. Čím dál menší procento dopravců si může být jisto, že veškeré povinnosti splňuje, neboť aktualizaci těchto povinností je nutno provádět takřka permanentně. Většinou se nepodaří všechny povinnosti splnit.

Přístup kontrolních orgánů již není zcela benevolentní a rostou i výše sankcí (až 1.000.000,-Kč). Navíc se díky komplikované legislativě stává, že postup některých orgánů nebývá vždy v souladu s platnými předpisy“ !

Cílem námi poskytované služby je poskytnout informace a postupy, jak se vyvarovat zbytečným sankcím a nákladům. Na základě auditu a Vámi předložené dokumentace, včetně poskytnutí všech relevantních informací Vám pomůžeme stanovit správný postup při dalších jednáních s příslušnými orgány veřejné moci.

Je možno poskytnout i návrh vyjádření do jednotlivých fází správního řízení.

Silniční doprava

Nákladní doprava

 • nákladní doprava do 3,5 t (evidence doby jízd a bezpečnostních přestávek)
 • nákladní doprava nad 3,5 t (dodržování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku (povinnost uchování záznamů 1 rok)
 • přepravy v režimu ADR (označení vozidel a nákladu, průvodní doklady)

Osobní a příležitostná doprava

 • autobusy (dodržování dob řízení, bezpečnostních přestávek a dob odpočinku (povinnost uchování záznamu 5 let)
 • taxi (označení vozidel, taxametr)
 • příležitostní osobní doprava (objednávky, doby řízení)

Stahování dat

Dopravce, který používá vozidla vybavená záznamovým zařízením podle přílohy IB Nařízení (EHS) č. 3821/85 a při vedení režimu činnosti řidiče se řídí Nařízením (EHS) č. 561/2006, musí zajistit, aby:

 • se veškeré údaje pravidelně stahovaly z přístroje ve vozidle a karty řidiče
 • veškeré údaje stažené z přístroje vozidla a z karty řidiče byly uchovávány po dobu nejméně 12 měsíců po jejich zaznamenání a na žádost kontrolora byly tyto údaje dostupné z provozovny dopravce, přímo nebo dálkově
 • odesílatelé (podávají k odeslání zásilku s nebezpečným zbožím – nafta, benzín, LPG, topné oleje apod.)

Maximální časové úseky, během nichž musí být příslušné údaje stahovány, nesmí přesáhnout dobu:

 • 90 dnů v případě údajů z přístroje ve vozidle
 • 28 dnů v případě údajů z karty řidiče

přičemž příslušnými údaji se rozumí veškeré údaje zaznamenané digitálním tachografem s výjimkou podrobných údajů o rychlosti, a zároveň příslušné údaje musí být stahovány tak, aby nedošlo ke ztrátě údajů.

Kontaktujte našeho odborníka na Silniční dopravu !

Ing. Petr Tartaini

tel.:+420 596 090 237,+420 607 011 432

email: petr.tartaini@trz.cz

 

Mohlo by Vás zajímat: