BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Řízení a kontrola kvality

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

Systém řízení QMS dle ČSN EN ISO 9001

 • zavedení systému QMS
 • identifikaci a řízení procesů společnosti
 • tvorbu, revizi a aktualizaci interní dokumentace QMS
 • poradenství při návrhu cílů, cílových hodnot QMS
 • pomoc při výběru certifikační společnosti
 • komunikace s certifikační společností
 • účast na certifikačním auditu a následných kontrolních auditech
 • pomoc při udržování zavedeného systému QMS
 • provádění interních auditů QMS
 • hodnocení plnění požadavků QMS pro přezkoumání vedením společnosti
 • pomoc při výkonu provozní operativy, realizaci opatření, doporučení, úkolů atd.
 • školení a výcvik zaměstnanců v oblasti QMS

Výrobkové a systémové certifikáty

 • komplexní poradenství
 • doporučení certifikační společnosti
 • zpracování dokumentace pro získání certifikátů včetně přípravy a tvorby legislativy
 • přípravu a organizační zajištění výrobkového a systémového auditu
 • informování o změnách právních předpisů v oblasti výrobkové certifikace

Statistické metody

 • zmapování současného stavu
 • zavedení vybraných statistických metod
 • vyhodnocování údajů dle vybraných statistických metod
 • tvorba jednoúčelových aplikací pro pravidelné statistické vyhodnocování

Environmentální systém řízení EMS dle ČSN EN ISO 14001

 • zavedení systému EMS
 • identifikaci a řízení environmentálních aspektů výroby, služeb a činností společnosti
 • tvorbu, revizi a aktualizaci interní dokumentace EMS
 • poradenství při návrhu cílů, cílových hodnot a programu EMS
 • pomoc při výběru certifikační společnosti
 • komunikace s certifikační společností, návazně i s orgány státní správy apod.
 • účasti na certifikačním auditu a následných kontrolních auditech
 • pomoc při udržování zavedeného systému EMS
 • specifikaci, zajištění a vyhodnocování potřebných měření a monitoringů
 • provádění interních auditů EMS
 • pravidelné vyhodnocování shody s právními a jinými požadavky, stavem a účinností EMS
 • tvorbu zpráv a hodnocení plnění požadavků EMS pro přezkoumání vedením společnosti
 • pomoc při výkonu provozní operativy, realizaci opatření, doporučení, úkolů atd.
 • informování o změnách právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí odbornými zaměstnanci nebo softwarem
 • školení a výcvik zaměstnanců v oblasti EMS

Systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001

 •  provádění interních auditů EnMS

Metrologie

 • dodržování platných zákonných ustanovení, vyplývajících ze zákonů č. 505/1990 Sb. a č. 22/1997 Sb. včetně pozdějších úprav a doplňků
 • procesní řízení metrologie dle ČSN EN ISO 9001 s využitím prvků ČSN EN ISO 10012
 • procesní řízení metrologie pro automobilový průmysl podle ČSN P ISO/TS 16949

Školení v oblasti kvality

 • metrologie
 • systému kvality
 • výrobkových certifikátů
 • statistických metod
 • životního prostředí (EMS)

Poradenství v oblasti kvality

 • poradenskou činnost jsme schopni provádět ve všech výše uvedených oblastech

Řízení a kontrola kvality

Kontaktujte vedoucího divize kvality a zkušebnictví!

Ing. Regina Wojnarová

tel.:+420 558 532 685,+420 606 674 982

email: regina.wojnarova@trz.cz

Mohlo by Vás zajímat: