BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Průzkum střech

Co konkrétně může ENVIFORM nabídnout?

Zjistíme skutečnou skladbu střechy. Ověříme vlhkost a stav jednotlivých vrstev a zjistíme stav nosné části střešní konstrukce. V praxi se často skladby střešních plášťů liší od původně navržených jak v tloušťkách, tak i v materiálech.

V čem spočívá provádění stavebně technického průzkumu střechy?

Provádění stavebně technického průzkumu střechy spočívá zejména ve vizuální prohlídce a zmapování stavu střechy včetně popsání případných vad, celkového zaměření střešního pláště, ověření skutečné skladby střešními sondami a následného vyhodnocení.

Postup stavebně technického průzkumu střech

  • rekognoskace stavu střechy
  • rozřezání či rozebrání části střechy
  • zjištění stavu, tlouštěk a vlhkosti jednotlivých vrstev
  • vrácení vytaženého materiálu zpět na původní místo
  • provedení záplaty v místě sondy
  • zhotovení fotodokumentace při provádění sond
  • písemný výstup s vyhodnocením

Kontaktujte vedoucího střediska “Ocelových a hliníkových konstrukcí”!

Ing. Jiří Vojník

tel.: +420 558 534 081,+420 702 186 807

email: jiri.vojnik@trz.cz

Mohlo by Vás zajímat: