BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Protikorozní ochrana

Pomůžeme Vám vyřešit problémy s protikorozní ochranou a povrchovými úpravami před destruktivním vlivem prostředí. Využitím našich služeb ušetříte náklady spojené s výběrem vhodného nátěrového systému s delší životností nátěru v daném prostředí
a možným komplikacím s aplikací nevhodného nebo předraženého nátěrového systému.

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

Inspekční činnost se zaměřením na zjištění stavu stávajícího nátěrového systému

 • posouzení vad a návrh protikorozních opatření během technického života ocelových konstrukcí nebo zařízení
 • stanovení stupně koroze
 • vizuální kontrola
 • mřížková zkouška

Poradenskou činnost,  při projektové i realizační fázi

 • navržení vhodného nátěrového systému
 • příprava povrchu
 • navržení vhodného nátěrového systému podle vlivu prostředí (klasifikace vnějšího prostředí)
 • předběžný výpočet výměry a následná cenová kalkulace pro navrženou aplikaci dle katalogu popisu a směrných cen
 • návrh délky životnosti ochranného povlaku
 • návrh údržbových nátěrů (periody oprav)
 • návrh specifických nátěrových hmot, poradenství při výběru aplikační firmy

Inspekční činnost v rámci aplikace nátěrového systému

 • dozor nad aplikací nátěrů
 • ověření deklarovaných jakostních parametrů provedených povrchových úprav při přejímce díla

Služba bude realizována zkušeným certifikovaným korozním inženýrem, který se při výkonu činnosti bude opírat o další týmy naší firmy, např. skupinu revizních a bezpečnostních techniků.

Kontaktujte vedoucího střediska “Revize ocelových a hliníkových konstrukcí”!

Ing. Jiří Vojník

tel.: +420 558 534 081, +420 702 186 807

email: jiri.vojnik@trz.cz

 

Mohlo by Vás zajímat: