BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

APPL

Stres a psychická zátěž jsou běžnou součástí života. V případě trvalého nadměrného stresu dochází k negativním změnám zdravotního stavu jak ve fyzické, tak i psychické oblasti. Samotný stres může následně vyústit v psychosomatická onemocnění, deprese, tzv. syndrom vyhoření a další. Stresujícími faktory mohou být vlastní pracovní proces, mezilidské vztahy na pracovišti i v soukromí, peněžní tlaky, špatná životospráva, aj. Zhodnocením psychofyziologického stavu organismu a návrhy na opatření lze výrazně snížit riziko selhání lidského faktoru a tím vzniku havárií, pracovních úrazů, zvýšené nemocnosti, fluktuace zaměstnanců, snížení produktivity práce atd.

 

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

 • měření variability srdeční frekvence systémem APPL
 • zhodnocení zdravotního stavu: vyšetření EKG, tepové a dechové frekvence, hodnoty krevního tlaku, aktivity autonomního nervového systému
 • zpracování výsledků měření metodou spektrální analýzy

Pozn.: Metoda spektrální analýzy umožňuje zhodnotit aktivitu autonomního nervového systému, tj. posouzení vlivů, které mají jednotlivé komponenty autonomního nervového systému na srdeční frekvenci. Aktivita autonomního nervového systému je odrazem momentálně působících vlivů, reakce a adaptace na ně i na jiné účinné stimuly působící v minulosti.

 • vyhodnocení měření umožňující detekovat momentální psychofyziologický stav organismu
 • diagnostiku stresové zátěže
 • posouzení psychofyziologického stavu organismu v souvislosti se sportovní zátěž.
 • posouzení psychofyziologického stavu organismu v souvislosti s pracovním a rozhodovacím procesem (např. management společnosti, dispečeři …)
 • navržení korekce nesprávných pracovních podmínek a pracovního i životního stylu ve spolupráci s lékařem, pomocí které můžete zlepšit svůj zdravotní stav, fyzickou i duševní kondici a pracovní výkon

Přínosy měření pro zaměstnavatele

 • objektivizace psychofyziologické zátěže pro jednotlivé profese
 • analýza nejvíce zatěžujících činností
 • navržení řešení s následnou kontrolou a vyhodnocením účinnosti opatření
 • prevence poškození zdraví zaměstnanců a vzniku nemocí souvisejících s výkonem povolání, zvýšení produktivity a kvality práce
 • zhodnocení míry rizika u zvláště exponovaných profesí (management, dispečeři, řidiči)
 • posouzení vhodnosti návratu zaměstnance po pracovním úrazu nebo dlouhodobé nemoci
 • návrhy na další opatření vedoucí ke zlepšení pracovní pohody na pracovištích

 

Přínosy měření pro zaměstnance

 • vyhodnocení psychického a fyzického stavu organismu
 • upozornění na možná zdravotní rizika, zjištění skrytých potíží organismu
 • stanovení míry zatížení organismu vlivy z vnějšího prostředí
 • návrh na změnu životního stylu vycházející z potřeb konkrétního jedince

 

Metoda je zcela neinvazivní, přičemž délka měření je cca 20 minut.  Samotné měření pak probíhá ve třech fázích (leh – stoj – leh), kdy se za pomocí gumového pásu s elektrodami snímá variabilita srdeční frekvence.

Výsledek měření je zcela anonymní a podléhá lékařskému tajemství.

 

Mohlo by Vás zajímat: