BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Hluk a hlukové studie

Měření hluku či hluková studie jsou důležitým podkladem pro rozhodování v rámci územního, stavebního či kolaudačního řízení. Hlukové mapy jsou rovněž využívány při řešení připomínek občanů, jako součást žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC) nebo v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

  • individuální poradenství k problematice měření hluku v mimopracovním prostředí a návrh jeho realizace
  • akreditované měření hluku ve venkovním i vnitřním prostoru
  • individuální poradenství k problematice zpracování hlukových studií map a posouzení
  • zpracování hlukových studií a map
  • konzultace k výsledkům

K výpočtům šíření hluku ve venkovním prostoru používáme program, který umožňuje výpočet hladin hluku generovaného nejvýznamnějšími zdroji hluku v území, jimiž jsou např. pozemní doprava, průmyslové zdroje.

Měření hluku

Kdy potřebuji hlukovou studii ?

  • k územnímu rozhodnutí při stavbě nové provozovny
  • ke stavebnímu řízení
  • ke kolaudačnímu řízení
  • při řešení stížnosti

Kdo hlukové studie zpracovává ?

Nabízené služby provádíme prostřednictvím specialistů akreditované Zkušební laboratoře pracovního a životního prostředí, kteří se zabývají problematikou měření hluku.

Kompletní nabídku služeb v oblasti hluku a hlukových studií naleznete na našem webu: www.pracovniprostredi.cz

Kontaktujte vedoucího divize “Pracovní a životní prostředí, ekologie”!

Ing. Ivana Perglová

tel.:+420 558 534 055,+420 605 249 151,

email: ivana.perglova@trz.cz

 

Mohlo by Vás zajímat: