BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Hluk pro stavební povolení

Novela zákona § 77 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, která vstoupila v platnost k 1. prosinci 2015, přináší pro stavby rodinných domů nové povinnosti. Dosud se ke stavebnímu řízení hygienická služba nevyjadřovala a veškerá řízení o stavbě (od územního rozhodnutí po stavební povolení) byla v dikci stavebního úřadu. Nyní je v rámci hlukové problematiky kladen větší důraz na zajištění ochrany před hlukem nejen objektů pro bydlení a je zde kladen důraz na zajištění opatření dle aktuálního a předpokládaného budoucího stavu hlukového zatížení území (např.: plánované výstavby komunikací apod.). V případě, že tato opatření stavebník neprovede, nemůže v budoucnu, žádat aby tato opatření provedl provozovatel zdroje hluku. V této věci je řešena problematika především umísťování staveb rodinných domů v blízkosti významných komunikací.

Krajská hygienická stanice, tedy může v rámci stavebního řízení nařídit měření hluku dle §77 zákona č.258/2000 Sb.

ENVIFORM a.s. v rámci této problematiky nabízí:

Měření hluku pro stavební povolení.

Zpracování hlukové studie pro stavební povolení.

Mohlo by Vás zajímat: