BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Významné milníky společnosti

Historie společnosti aneb „OD VZNIKU PO SOUČASNOST“

Společnost vznikla v roce 1999 pod názvem Třinecký Vkus, s. r. o. jako úspěšný projekt při restrukturalizaci Třineckých železáren, a.s. Společnost převzala zaměstnance postihnuté restrukturalizací hutního průmyslu. Projekt si dal za cíl v první etapě zaměstnávat osoby se změněnou pracovní schopností, které by na trhu práce měly nulovou šanci. S podporou dotačních prostředků vzniká šicí dílna na výrobu ochranných pracovních prostředků (OOPP) a firma zaměstnává 25 pracovníků.

Třinecký Vkus

O začátcích firmy také v článku iDNES.czzde

V druhé etapě během let 2000 a 2001 společnost rozšířila oblast činností úzce souvisejících s poskytováním OOPP o jejich údržbu, praní, chemické čištění a distribuci.

V období 2001 – 2002 společnost rozšiřuje svoji podnikatelskou činnost v oblasti BOZP, jehož součástí je i pracovní prostředí. Projekt Třinecký Vkus se tak stal v roce 2001 vlastně první outsourcingovou firmou, poskytující na trhu úplný výčet služeb v oblasti bezpečnosti a hygieny práce.

V říjnu roku 2002 vzniká další středisko, a to měřící skupina emisí.

Nadále se firma rozrostla a vzniklo samostatné středisko Pracovní prostředí, Ochrana čistoty vod, Ekologie a maloobjemové odpady, Obchod.

V říjnu roku 2004 došlo ke změně názvu společnosti na ENVIFORM, s.r.o. Hlavním důvodem této změny byl fakt, že dosavadní název společnosti Třinecký Vkus, s. r. o. byl pro potenciální zákazníky zavádějícím, neboť byl spojován pouze s výrobou osobních ochranných pracovních prostředků.

V roce 2005 se dceřiná společnost Třineckých železáren a.s., VÁLCOVNA TRUB TŽ a.s. na základě zkušeností své matky, rozhodla optimalizovat své procesy a s nimi spojené náklady v oblastech bezpečnosti práce, životního prostředí, systému kvality a ekologie, a to formou outsourcingu těchto činností do společnosti ENVIFORM. Zahájením této spolupráce vznikla pobočka v Ostravě, která se postupně rozšířila o oblast metrologie a mechanického zkoušení.

V květnu 2007 získal ENVIFORM ochrannou známku a od té doby se symbol ® objevuje v logu společnosti.

V říjnu 2007 rozšiřuje řady ENVIFORMu středisko Řízení a kontrola kvality.

Významným posunem v roce 2008 ve směřování rozvoje firmy je přijatý multidisciplinární přístup k řešení problémů zákazníků, který staví na hodnocení a řešení daného problému napříč několika oblastmi.

Další událostí, která proběhla v souvislosti se změnou právní formy společnosti, byl fakt, že valná hromada společnosti ENVIFORM, s.r.o. dne 14.5.2009 schválila přeměnu právní formy na akciovou společnost s účinností od 1.6.2009.

Téhož roku pak vzniká Centrum laboratoří, které zahrnuje laboratoř vod, laboratoř měření emisí, laboratoř pracovního a životního prostředí.

V rámci dalšího rozvoje realizovaného na přelomu let 2009 a 2010 došlo k rozšíření působnosti firmy o oblast revizí a chemických a fyzikálních analýz paliv, vod, plynů a olejů.

V roce 2011 společnost rozšířila své působení v oblasti chemických rozborů a analýz a mechanických zkoušek.

V roce 2010 firma překročila obrat 100 mil. Kč. V následujícím roce se obrat zdvojnásobil.

Začátkem roku 2012 se přemístilo vedení společnosti včetně správy na adresu Jeřabinová 365 v Třinci.

V dubnu 2013 získal ředitel společnosti ocenění Manažer odvětví 2012 a Finalista soutěže Manažer roku 2012.

Rok 2013 se stal rovněž významným z pohledu akviziční činnosti, kdy společnost ENVIFORM a.s. převzala kontrolu nad firmou CZ FERMET s.r.o. v Kladně, která se zabývá testováním, měřením a analýzou výrobků z oceli a dalších kovových materiálů. Předmětem její činnosti jsou mechanické a metalografické zkoušky, chemické analýzy a defektoskopické zkoušení kovových materiálů včetně výroby zkušebních těles a jejich tepelného zpracování.

V červenci téhož roku společnost získala certifikát raringového hodnocení CZECHIA Stability Award.

AAA

V roce 2014 došlo k rozšíření činností společnosti v Bohumíně, v oblastech mechanického a chemického zkoušení, poradenské činnosti v oblasti BOZP, ekologie a revizí.

V témže roce byla zřízena nová prodejna osobních ochranných pracovních prostředků v areálu TŽ v budově Centrum zkušeben s novými produkty jako např. pracovní oděvy proti tepelným rizikům.

Rok 2015 ve firmě ENVIFORM a.s. byl ve znamení ocenění, kdy firma získala certifikát Prověřené společnosti přiznávaný firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů.

Tomu předcházelo ocenění Bisnode – CZECH Stability Award. Ocenění formou certifikátu CZECH Stability Award výrazně zvyšuje důvěryhodnost a poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy.

AAA 2015

AAA 2017

V samotném závěru roku 2015 byl ve společnosti proveden audit, zaměřený na hodnocení síly pracoviště. Výsledky provedeného auditu potvrdily vhodně nastavené procesy a systém řízení lidských zdrojů a firma tak obhájila certifikát Silného pracoviště.

ENVIFORM a.s. má v současné době zřízeno 9 pracovišť (poboček) mimo třinecké sídlo společnosti:

  • Bohumín – Jeremenkova 66, 735 51 Bohumín-Pudlov
  • Dobrá – Dobrá č. 240, 739 51 Dobrá
  • Kladno – Buštěhradská 277, 272 03 Kladno
  • Kyjov – Jiráskova 987/50, 697 01 Kyjov
  • Ostrava – Výstavní 1132, 706 02 Ostrava-Vítkovice
  • Přerov – Tovačovská 2910/17, 750 02 Přerov
  • Staré Město – Tovární 1688, 686 02 Staré Město

Dceřiná společnost:

  • CZ FERMET s.r.o. Buštěhradská 277, 272 03 Kladno, web: http://www.czfermet.cz/

V současné době společnost zaměstnává 350 pracovníků. Tito jsou rozděleni do 17-ti nákladových středisek a 7-ti divizí.

Multidisciplinárním přístupem poskytuje poradenskou činnost v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany, životního a pracovního prostředí, ekologie, implementace, udržování a koordinace systémů řízení kvality. Provádí revizní činnost, realizuje chemické a fyzikální analýzy, v rámci akreditovaného centra laboratoří provádí měření emisí, rozbory a analýzy vod, měření faktorů pracovního prostředí a zkoušky mechanických vlastností. Kromě toho se firma zaměřuje na speciální poradenství v oblasti REACH (evropská legislativa řešící systém kontroly chemikálií).

Podstatou poskytovaných služeb a zároveň jejich společným rysem je pomoc při plnění povinností firem a soukromých podnikatelů vyplývajících z legislativy, norem či závazných rozhodnutí dozorových orgánů státní správy. Druhým a zásadním spojujícím rysem nabízených komplexních služeb je orientace na zákazníka – podnikatele. Klientela se profiluje především z řad podnikatelských subjektů Moravskoslezského kraje a dále pak z celé ČR.

Také nesmíme opomenout na objektivní metodu stanovení stresu při práci. Jedná se o objektivní metodu stanovení stresu zaměstnanců systémem APPL, který firmě vynesl již třetí ocenění v řadě. Firma ENVIFORM je průkopníkem této metody a kromě ocenění v Gdaňsku, zlaté medaile z veletrhu inovací v Istambulu, získal čerstvě zlatou medaili na světové výstavě technické tvořivosti v Moskvě.

APPL

V červnu 2017 bylo v Třinci pořádáno mistrovství ČR v atletice. Společnost ENVIFORM a.s., jako sponzor této sportovní události, zastřešovala mimo jiné i natáčení promo spotu k této akci. Toto natáčení proběhlo v areálu TŘINECKÝCH ŽELEZÁREN, a.s. a naše společnost participovala na této nahrávce.

Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás na obchod@enviform.cz nebo na tel. čísle +420 558 532 367