BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Horizon. záchytný systém

Horizontální záchytný systém “HOZAS”

Horizontální záchytný systém je trvale instalované kotvící zařízení, které je určeno k zajištění bezpečnosti osob pracujících ve výškách nebo nad volnou hloubkou. Instaluje se na střechách budov, kde je vyžadován pravidelný přístup pracovníků, bez ohledu na to,
jak často k němu dochází.

Horizontální záchytný systém a legislativa

Dle legislativních předpisů v České republice je vyžadováno zajištění bezpečného přístupu a pohybu na střechách dle vyhlášky
č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a ČSN 73 1901 Navrhování střech.

Konkrétní požadavky pro návrh, výrobu, zkoušení a certifikaci jsou dány ČSN EN 795:2013

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

 • zpracování projektu navržení optimálního rozmístění jednotlivých prvků odborně způsobilou osobou (možnost zakreslení do stávající projektové dokumentace), což:
  • šetří náklady
  • optimalizuje funkci HOZAS jak v případě používání, tak samotného zachycení při pádu
 • profesionální instalaci celého systému
 • dodání dokumentace tzv. “na míru” (Návod k obsluze)
 • dodání pracovních a pomocných prostředků (lana, karabiny apod.) a osobních  ochranných pracovních prostředků (postroje, zabezpečovací prvky proti  pádu, ochranné přilby a mnoho dalších) stanovených pro daný typ HOZAS
 • zajištění provedení předepsaných revizí systému

Druhy horizontálního záchytného systému

 • do trapézových plechů (ČSN EN 795:2013, ČSN P CEN/TS 16415)
 • do železobetonových konstrukcí (ČSN EN 795:2013, ČSN P CEN/TS 16415)
 • do sendvičového panelu (ČSN EN 795:2013)
 • do ocelové konstrukce (válcovaný profil s přírubami s náběhem, s přírubami bez náběhů, uzavřený profil) (ČSN EN 795:2013) – pro horizontální i vertikální použití

Horizontální záchytný systém je složen ze samostatného celonerezového sloupku upevněného na střešní podklad nebo v kombinaci s nerezovým lankem zajištěným pomocí zalisovaných vidlic. Díky značné variabilitě dostupných řešení je možné “HOZAS”  instalovat nejenom na budovy připravované k výstavbě, ale rovněž na stavby již existující.

Jednotlivé typy horizontálních záchytných systémů obstály v náročných testech dvou nezávislých certifikačních orgánů a splňují všechny nejnovější legislativní požadavky stanovené dle ČSN EN 795:2013.

Varianty horizontálního záchytného systému “do trapézových plechů” a “železobetonových konstrukcí” prošly testem dle normy ČSN P CEN/TS 16415 k použití až pro 5 osob.

Kontaktujte nás!

e-mail: obchod@enviform.cz

 

Mohlo by Vás zajímat:

 

Horizontální záchytný systémČSN EN 795:2013