BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Zavedení systému PO

Zavedení systému PO

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

  • začlenění provozovaných činností podle požárního nebezpečí, identifikace rizik z hlediska oblastí spojených s PO
  • zpracování, příp. aktualizace a revize stávající dokumentace PO v návaznosti na začlenění provozované činnosti, na organizační, technické, technologické nebo legislativní požadavky a změny
  • zpracování návrhů a provedení požárního značení
  • sledování požadavků a povinností v oblasti PO vyplývajících z legislativních předpisů
  • pravidelné kontroly stavu PO na pracovišti
  • metodická, konzultační a organizační pomoc při plnění povinností dle platných předpisů na úseku PO
  • periodická školení
  • asistence při kontrolách státního požárního dozoru

Kontaktujte vedoucího divize “BOZP, PO a Revize”!

Ing. Marek Ciosk

tel.:+420 558 532 674,+420 602 407 835

email: marek.ciosk@trz.cz

Mohlo by Vás zajímat: