BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Školení PO

Školení požární ochrany

Právnické a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany.

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

  • zpracování tématického plánu a časového rozvrhu školení
  • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
  • provedení odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů PO
  • ověření znalostí formou testu
  • vydání písemného osvědčení o absolvování školení pro vedoucí zaměstnance
  • sledování lhůt

Kontaktujte vedoucího divize “BOZP, PO a Revize”!

Ing. Marek Ciosk

tel.:+420 558 532 674,+420 602 407 835

email: marek.ciosk@trz.cz

Mohlo by Vás zajímat: