BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Dokumentace PO

Dokumentace požární ochrany

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem. My Vám pomůžeme!

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

 • dokumentace o začlenění do kategorií činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím
 • posouzení požárního nebezpečí
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řády
 • požární poplachové směrnice
 • požární evakuační plán
 • dokumentace zdolávání požáru
 • řád ohlašovny požáru
 • tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany
 • požární kniha a další z oblasti dokumentace požární ochrany

Kontaktujte vedoucího divize “BOZP, PO a Revize”!

Ing. Marek Ciosk

tel.:+420 558 532 674,+420 602 407 835

email: marek.ciosk@trz.cz

Mohlo by Vás zajímat: