BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Školení BOZP

Školení BOZP u zaměstnanců

Zaměstnavatel má povinnost zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jejich práce a pracoviště.
My Vám zaměstnance proškolíme!

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

  • vstupní školení BOZP
  • pomoc při provedení vstupní instruktáže na pracovišti
  • periodická školení BOZP dle zpracované osnovy školení
  • školení po mimořádných událostech
  • školení vedoucích zaměstnanců včetně vydání osvědčení o absolvování školení
  • zpracování osnovy školení
  • zkoušky zaměstnanců, ověření znalostí formou testu
  • zajištění školení pro vybrané profese (práce ve výšce, školení svářečů, řidičů referentských vozidel, jeřábníků, vazačů atd.)

Kontaktujte vedoucího divize “BOZP, PO a Revize”!

Ing. Marek Ciosk

tel.:+420 558 532 674,+420 602 407 835

email: marek.ciosk@trz.cz

 

Mohlo by Vás zajímat: