BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Dokumentace BOZP

Dokumentace BOZP – Zpracujeme či aktualizujeme !

 • řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
 • řešení pracovních úrazů, nemoci z povolání
 • poskytování OOPP
 • školení zaměstnanců pracovní postupy, dokumentace ke strojnímu zařízení atd.
 • směrnice pro zajištění BOZP
 • směrnice pro zajištění školení (včetně osnovy školení, zkušebního testu, vyhodnocovacího listu)
 • Směrnice pro provádění orientačních dechových zkoušek a přítomnost návykových látek u zaměstnanců
  (včetně záznamu o provedení zkoušky)
 • směrnice pro zajištění první pomoci (traumatologický plán)
 • směrnice pro poskytnutí OOPP
 • směrnice pro identifikaci, analýzu rizik
 • směrnice pro provádění úklidu
 • směrnice pro provádění komplexních prověrek BOZP a PO
 • směrnice pro práci s CHL a CHS
 • směrnice pro práce zakázané ženám, těhotným ženám, mladistvým atd.
 • směrnice pro provozování dopravy dopravními prostředky
 • směrnice pro provádění kontrol zařízení (včetně záznamů o kontrole)
 • MPBP pro používané stroje a zařízení
 • MPBP pro zajištění bezpečnosti při svařování, používání benzínových pájecích lamp a propan-butanových nahřívacích hořáků
 • MPBP pro práci s noži a jinými řeznými nástroji
 • MPBP pro provozování olověných akumulátorových baterií
 • MPBP pro používání žebříků a mobilních schůdků
 • MPBP pro používání autogenních souprav a palicích strojů
 • MPBP pro používání bezmotorových dopravních (manipulačních) vozíků
 • MPBP pro provádění údržby a odstranění poruch na provozovaném zařízení
 • MPBP pro používání regálů
 • MPBP pro ruční manipulaci s materiálem
 • místní řád skladu
 • provozní řád pro používání vysokozdvižných vozíků (včetně pověření obsluhy) a mnoho další dokumentace BOZP…

Kontaktujte vedoucího divize “BOZP, PO a Revize”!

Ing. Marek Ciosk

tel.:+420 558 532 674,+420 602 407 835

email: marek.ciosk@trz.cz

Mohlo by Vás zajímat: