BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

ČSN OHSAS 18001:2008

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

1. Provedení úvodního přezkoumání – srovnání shody následujících bodů s požadavky normy ČSN OHSAS 18001

 • požadavky právních předpisů a jiné požadavky
 • identifikace nebezpečí v oblasti BOZP
 • zkoumání existujících systémů, praktik, procesů a postupů
 • vyhodnocení iniciativ pro zlepšení BOZP
 • vyhodnocení zpětné vazby z vyšetřování předchozích incidentů, poškození zdraví, nehod a havárií
 • způsob vhodné implementace požadavků normy do existujícího systému řízení firmy

2. Vytvoření příp. aktualizace směrnic BOZP dle požadavků ČSN OHSAS 18001 a jejich zapracování do existujícího systému
řízení firmy

 • vytvoření příručky BOZP (příp. aktualizace současné příručky kvality)
 • politika BOZP
 • identifikace nebezpečí, posuzování rizika a určení způsobu řízení
 • požadavky právních předpisů a jiné požadavky
 • stanovení cílů a programu BOZP
 • zdroje, úlohy, odpovědnost, povinnost a pravomoc
 • systém výchovy zaměstnanců k BOZP
 • stanovení komunikace, spoluúčasti a konzultace
 • řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání
 • poskytování OOPP, mycích, čistících a desinfekčních prostředků
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • provozování vozidel

3. Vytváření další dokumentace spojené s řízením provozu

 • pokyny BOZP pro jednotlivé činnosti – pracovní postupy
 • vytvoření řádů pro jednotlivé sklady a prostory
 • provozní řády a pokyny BOZP pro jednotlivé činnosti, stroje a zařízení
 • požární ochrana

4. Stanovení kontrolního systému

 • pro měření a monitorování výkonnosti
 • pro hodnocení souladu
 • pro vyšetřování incidentu
 • pro interní audit

5. Provedení interního auditu

6. Proškolení osob, jenž se budou podílet na zavedení sytému dle ČSN OHSAS 18001

Služba bude realizována prostřednictvím odborníků v oblasti bezpečnosti práce, OHSAS a Bezpečný podnik.

Systém OHSAS jsme implementovali a následně udržujeme v DUVAS–UNI, a.s., MROZEK a.s. apod.
Systém Bezpečný podnik jsme zavedli v TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, a.s., kterým dlouhodobě zajišťujeme problematiku BOZP
a dosahujeme v této oblasti skvělých úspěchů.

Kontaktujte vedoucího divize “BOZP, PO a Revize”!

Ing. Marek Ciosk

tel.:+420 558 532 674,+420 602 407 835

email: marek.ciosk@trz.cz

Mohlo by Vás zajímat: