BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Audit BOZP

Audit BOZP – bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jste si 100% jisti, že splňujete všechny podmínky bezpečnosti práce? Náš tým vyškolených pracovníků Vám pomůže s dodržením platné legislativy, včetně auditu BOZP ve Vaší společnosti.

„Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, které odpovídá právním a ostatních předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich dodržování soustavně vyžadovat a kontrolovat.“

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

  • audit stávající dokumentace – systému řízení BOZP
  • posouzení bezpečnosti – ať už se jedná o pracoviště, stroje či jednotlivé pracovní činnosti, toto posuzování probíhá v několika fázích
  • zjistíme shody stavu BOZP s legislativními požadavky
  • v případě zjištění nedostatků stanovíme opatření k nápravě
  • navrhneme bezpečné pracovní postupy

Proč si nechat udělat audit BOZP?

Prostředky investované do auditu zajistí zabezpečení potřebné úrovně BOZP.
Jedná se o investici, která se dlouhodobě vrátí na ušetřených nákladech pro školení vlastních pracovníků.

Kdo audit zpracovává?

Služby poskytujeme prostřednictvím osob odborně způsobilých (bezpečnostních inženýrů, specialistů bezpečnosti práce a manažerů řízení systému jakosti BOZP).

Kontaktujte vedoucího divize “BOZP, PO a Revize”!                              Pixmac000080115775

Ing. Marek Ciosk

tel.:+420 558 532 674,+420 602 407 835

email: marek.ciosk@trz.cz

Mohlo by Vás zajímat: