BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

BOZP PO, BOZP PO, BOZP PO, BOZP PO, BOZP PO, BOZP PO, BOZP PO,

Audit BOZP – bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jste si 100% jisti, že splňujete všechny podmínky bezpečnosti práce? Náš tým vyškolených pracovníků Vám pomůže s dodržením platné legislativy, včetně auditu ve Vaší společnosti.

„Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, které odpovídá právním a ostatních předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich dodržování soustavně vyžadovat a kontrolovat.“

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

 • audit stávající dokumentace – systému řízení BOZP
 • posouzení bezpečnosti – ať už se jedná o pracoviště, stroje či jednotlivé pracovní činnosti, toto posuzování probíhá v několika fázích
 • zjistíme shody stavu BOZP s legislativními požadavky
 • v případě zjištění nedostatků stanovíme opatření k nápravě
 • navrhneme bezpečné pracovní postupy

2013-11-20_124327

Proč si nechat udělat audit?

Prostředky investované do auditu zajistí zabezpečení potřebné úrovně BOZP. Jedná se o investici, která se dlouhodobě vrátí na ušetřených nákladech pro školení vlastních pracovníků.

Kdo audit zpracovává?

Služby poskytujeme prostřednictvím osob odborně způsobilých (bezpečnostních inženýrů, specialistů bezpečnosti práce a manažerů řízení systému jakosti BOZP).

Kontaktujte vedoucího divize “BOZP, PO a Revize”!

Ing. Marek Ciosk

tel.:+420 558 532 674,+420 602 407 835

email: marek.ciosk@trz.cz

 

Audit BOZP – bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jste si 100% jisti, že splňujete všechny podmínky bezpečnosti práce? Náš tým vyškolených pracovníků Vám pomůže s dodržením platné legislativy, včetně auditu ve Vaší společnosti.

„Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, které odpovídá právním a ostatních předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich dodržování soustavně vyžadovat a kontrolovat.“

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

 • audit stávající dokumentace – systému řízení BOZP
 • posouzení bezpečnosti – ať už se jedná o pracoviště, stroje či jednotlivé pracovní činnosti, toto posuzování probíhá v několika fázích
 • zjistíme shody stavu BOZP s legislativními požadavky
 • v případě zjištění nedostatků stanovíme opatření k nápravě
 • navrhneme bezpečné pracovní postupy

Proč si nechat udělat audit?

Prostředky investované do auditu zajistí zabezpečení potřebné úrovně BOZP. Jedná se o investici, která se dlouhodobě vrátí na ušetřených nákladech pro školení vlastních pracovníků.

Kdo audit zpracovává?

Služby poskytujeme prostřednictvím osob odborně způsobilých (bezpečnostních inženýrů, specialistů bezpečnosti práce a manažerů řízení systému jakosti BOZP).

Kontaktujte vedoucího divize “BOZP, PO a Revize”!

Ing. Marek Ciosk

tel.:+420 558 532 674,+420 602 407 835

email: marek.ciosk@trz.cz

 

Audit BOZP – bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jste si 100% jisti, že splňujete všechny podmínky bezpečnosti práce? Náš tým vyškolených pracovníků Vám pomůže s dodržením platné legislativy, včetně auditu ve Vaší společnosti.

„Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, které odpovídá právním a ostatních předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich dodržování soustavně vyžadovat a kontrolovat.“

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

 • audit stávající dokumentace – systému řízení BOZP
 • posouzení bezpečnosti – ať už se jedná o pracoviště, stroje či jednotlivé pracovní činnosti, toto posuzování probíhá v několika fázích
 • zjistíme shody stavu BOZP s legislativními požadavky
 • v případě zjištění nedostatků stanovíme opatření k nápravě
 • navrhneme bezpečné pracovní postupy

Proč si nechat udělat audit?

Prostředky investované do auditu zajistí zabezpečení potřebné úrovně BOZP. Jedná se o investici, která se dlouhodobě vrátí na ušetřených nákladech pro školení vlastních pracovníků.

Kdo audit zpracovává?

Služby poskytujeme prostřednictvím osob odborně způsobilých (bezpečnostních inženýrů, specialistů bezpečnosti práce a manažerů řízení systému jakosti BOZP).

Kontaktujte vedoucího divize “BOZP, PO a Revize”!

Ing. Marek Ciosk

tel.:+420 558 532 674,+420 602 407 835

email: marek.ciosk@trz.cz

Více informací naleznete na našich webových stránkách www.bozpkoordinator.eu

Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás na obchod@enviform.cz nebo na tel. čísle +420 558 532 367

2013-11-20_124327

Kontaktujte nás!

Kontaktujte nás na obchod@enviform.cz nebo na tel. čísle +420 558 532 367

Mohlo by Vás zajímat: www.bozpkoordinator.eu