BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Bezpeč. poradce ADR

Jste si 100% jisti, že splňujete všechny podmínky a nemusíte ustanovit bezpečnostího poradce ADR ? Náš tým vyškolených pracovníků Vám pomůže s dodržením platné legislativy v oblasti ADR, včetně auditu ADR ve Vaší společnosti.

Bezpečnostní poradce ADR

 • je držitelem osvědčení o absolvování odborného školení zakončeného zkouškou schválenou příslušným státním orgánem
 • může být externí osoba (outsourcing)
 • může být zaměstnancem společnosti podléhající legislativě ADR
 • musí být jmenován dle výše uvedené legislativy osobami, které jsou distributory, přepravci či manipulátory s nebezpečný zbožím

Legislativní úprava

Mezinárodní silniční přeprava nebezpečných věcí je upravena Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – Dohoda ADR (ADR – Accord européen au transport international des marchandises dangereuses par route). Dohoda ADR byla v roce 2001 komplexně restrukturalizována a poslední znění příloh A a B bylo zveřejněno v roce 2007 ve Sdělení MZV č. 14/2007 Sbírky mezinárodních smluv.

Bezpečnostní poradce ADR musí být ustanoven dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, v platném znění v § 23 u všech osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí

 • příjemci (vlastní nádrže na naftu, LPG nebo topné oleje apod.) např.: dopravci, zemědělci, čerpací stanice
 • dopravci (pokud alespoň jednou ročně dopravce provede přepravu nebezpečných věcí)
 • odesílatelé (podávají k odeslání zásilku s nebezpečným zbožím – nafta, benzín, LPG, topné oleje apod.)

 

„Povinností společností podléhajících výše uvedené legislativě je na požádání informovat příslušný státní orgán na požádání o totožnosti bezpečnostního poradce“.

 

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout v rámci funkce bezpečnostního poradce ADR?

 • úvodní audit (analýza stávajícího stavu společnosti)
 • vypracování zprávy z auditu
 • zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy
 • poradenství k problematice ADR
 • poradenství k jednání s příslušnými orgány při správním řízení dle ADR
 • kontrolní audit
 • zpracování firemní směrnice ADR
 • zpracování zpráv o mimořádných událostech
 • návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů
 • proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi z problematiky ADR a souvisejících předpisů

 

Proč si nechat udělat audit?

Prostředky investované do auditu zajistí zabezpečení potřebné úrovně ADR. Jedná se o investici, která se dlouhodobě vrátí na ušetřených nákladech plynoucí z neznalosti legislativy ADR.

poradce ADR                                        poradce ADR

 Zdroj: školící materiál DEKRA CZ a.s. – Akademie dopravního vzdělávání

Mohlo by Vás zajímat: