100 000 Kč pro jih Moravy

Společnost ENVIFORM a.s. se rozhodla darovat částku 100.000,- Kč na pomoc tornádem zasaženým obcím na jihu Moravy.

Finanční účelový dar bude poskytnut prostřednictvím neziskové společnosti ADRA, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.