BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Přihláška

Přihláška

na 3. ročník konference

„BEZPEČNOST PRO BUDOUCNOST“

konanou 14.února 2018

Údaje o konferenci naleznete: ZDE

Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete do 9.února 2018 e-mailem na adresu: lenka.jachnicka@trz.cz
nebo vyplňte přihlášku pomocí tohoto formuláře a odešlete tlačítkem „Odeslat“.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK:

1600,- Kč (+21% DPH 336,- Kč) 1936,- Kč

Na základě řádně vyplněné a doručené přihlášky bude zaslána zálohová faktura, na místě konference obdržíte fakturu konečnou.

Termín zaplacení účastnického poplatku (připsání na účet organizátora) = datum splatnosti zálohové faktury, bez zaplacení poplatku Vám nebude umožněn vstup do konferenčního sálu.

V případě zrušení účasti na konferenci po 30. březnu 2017 se účastnický poplatek nevrací.

Organizátor si vyhrazuje právo na zrušení konference v případě přihlášení nedostatečného počtu účastníků (účastnický poplatek bude vrácen v plné výši).

On-line přihláška:

- Jméno, příjmení, titul

- Datum narození

- Mobil

- E-mail (nutné pro zaslání zálohové faktury)

- Fakturační adresa

- IČ

- DIČ

- Poznámka