BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Ochrana dřevin

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

Ochrana dřevin

 • posudkovou činnost
 • odborné posouzení zdravotního stavu, stability a provozní bezpečnosti dřevin rostoucích mimo les včetně alejí a mladých výsadeb (viz www.ochranadrevin.cz)
 • posouzení poškození dřevin
 • návrh ochranných opatření
 • finanční ocenění dřevin a odhad ekologické újmy
 • dendrologický průzkum včetně ekologického zhodnocení porostu
 • monitoring zdravotního stavu dřevin rostoucích mimo les
 • sběr, ukládání a vyhodnocení dat v software TAXON (viz www.mytaxon.com)
 • hodnocení břehových (popř. lesních) porostů,
 • poradenství při zakládání zahrad rodinných domů ohledně ekologických nároků dřevin na stanovištní podmínky.
 • vyhotovení posudku a konzultace

 

Kontaktujte našeho odborníka na problematiku zdravotního stavu dřevin!

Mgr. Vladimír Holub

tel.:+420 558 534 056

email: vladimir.holub@trz.cz

 

Mohlo by Vás zajímat: