BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Mechanické zkušebny

O středisku „Mechanické zkušebny“

Jsme akreditovanou zkušební laboratoří ČIA pod registračním číslem 1609. Zajišťujeme vysokou kvalitu v oblasti mechanického a technologického zkoušení materiálu.  Jsme výrobcem referenčních materiálů pro nepřímé ověřování zkušebních strojů Charpyho kladiv.

Co konkrétně může ENVIFORM a.s. nabídnout?

Akreditované zkoušky

Mechanické zkoušky kovů

 • zkouška tahem za pokojové i zvýšené teploty do 850°C podle ČSN, EN ISO, DIN, ASTM – stanovení meze kluzu, meze pevnosti, tažnosti a kontrakce
 • rázem v ohybu za pokojových i snížených teplot do -150°C podle ČSN, EN ISO, DIN, ASTM
 • zkouška pěchováním
 • zkouška ohybem
 • zkouška tvrdosti dle Brinella
 • zkouška tvrdosti dle Vickerse
 • zkouška tvrdosti dle Rockwella
 • zkouška lámavosti
 • zkouška prokalitelnosti

Mechanické zkoušky lan, lanových drátů, drátů a ocelových kordů

 • zkouška tahem; dle ČSN EN ISO 6892-1, ČSN EN ISO 377, ČSN EN ISO 4136, ČSN 42 0330, (ocelové kordy, lanové dráty, lana)
 • zkouška pěchováním; dle ČSN 42 0426 (dráty)
 • zkouška střídavým ohybem; dle ČSN ISO 7801 (dráty)
 • zkouška krutem; dle ČSN ISO 7800 (dráty)
 • měření jmenovité hmotnosti a příčného průřezu drátu; dle ASTM D2969-04 (ocelové kordy, lanové dráty)
 • měření délky zkrutu a směru vinutí; dle ASTM D2969-04(ocelové kordy, lanové dráty)
 • měření výšky vlny profilprojektorem; dle ČSN EN 10204 (kartáčnický drát)
 • měření průměru (rozměru) drátu a lana; dle ČSN EN 12385-1+A1 (dráty, lana)

Technologické zkoušky trubek

 • smáčknutím; dle ČSN EN ISO 8492
 • rozšiřováním; dle ČSN EN ISO 8493
 • rozšiřováním prstence; dle ČSN EN ISO 8495
 • tahem prstence; dle ČSN EN ISO 8496

Metalografické zkoušky

 • hodnocení povrchových vad
 • stanovení velikosti zrna a mikrostruktury
 • stanovení hloubek oduhličení

Neakreditované zkoušky

 • háků
 • modrým lomem
 • stanovení množství okují a výnosu maziv

 

Dále nabízíme

Tepelné zpracování

 • tepelné zpracování zkušebních polotovarů a těles
 • tepelné zpracování strojních součástí
 • tepelné zpracování nástrojových ocelí

Odlévání oceli a litiny z indukčních pecí ISTOL 100/350 kg

 • výzkumné a vývojové tavby veškerých značek ocelí dle přání zákazníků
 • výroba jakékoliv značky oceli od tř. 10 do 19 s garancí chemického složení

Poznámka: Odlévání provádíme do ingotů litých spodem o hmotností 100 nebo 300 kg, nebo do slévárenských forem o stejné hmotností kovu.

Podrobný výčet zkoušek naleznete na: www.centrumlaboratori.cz

Mechanické zkušebny                      Mech_zk

Kontaktujte vedoucího střediska mechanických zkušeben!

Ing. Jindřich Lasota

tel.:+420 558 535 575,+420 602 788 091

email: jindrich.lasota@trz.cz

Mohlo by Vás zajímat: