BEZPEČNOST – ZDRAVÍ – PROSPERITA
Get Adobe Flash player

Aktuality

Tahové zkoušky

19.10.2017

Nabízíme provedení tahových zkoušek, které ověří únosnost základového materiálu. Více informací naleznete: zde.

Ocenění

14.6.2017

Získali jsme ocenění Bisnode – CZECH Stability Award.

Ocenění formou certifikátu CZECH Stability Award výrazně zvyšuje důvěryhodnost a poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy.

Předcházení stresu na pracovišti

29.3.2017

Psychologické poradenství

9.3.2017

Nový instruktážní film „Školení jeřábníků a vazačů břemen“

19.12.2016

Rádi bychom Vám představili nový instruktážní film „Školení jeřábníků a vazačů břemen“, který se stane nepostradatelnou součástí každého školení jeřábníků a vazačů břemen. Více informací naleznete zde:

Školení

ISIF 2016 – Istambul international Inventions Fair

30.11.2016

Ocenění metody APPL (Assessing Psycho-Physiological Load), která umožňuje analyzovat vliv psychické zátěže a dalších faktorů pracovního prostředí na lidský organismus, získala firma ENVIFORM a.s. v Turecku, Istambulu – CAI Award Invention & Innovation. Metoda byla prezentována v rámci expozice Úřadu průmyslového vlastnictví České republiky a medaili udělil prezident Čínské asociace zlepšovatelů Zhu Lilan.

CAI Medaile_CAI_2 Medaile_CAI_3

Legislativní změny v oblasti BOZP

25.10.2016

Sdělení pro iDnes týkající se legislativních změn v oblasti BOZP.

Prověřená společnost

7.9.2016

Získali jsme certifikát Prověřené společnosti přiznávaný firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů.

Certifikat_proverena_spolecnost_2016

INVENT ARENA 2016

20.6.2016

Ocenění získaná na 1. ročníku mezinárodní výstavy INVENT ARENA, konané ve dnech 16. – 17.6.2016.

Ocenění 1Ocenění 2Ocenění 3Ocenění 4

Video:

Nová povinnost pro novostavby

14.3.2016

Od 1. 12. 2015 je platná novela Zákona 258/2000 Sb. Vybrali jsme některé změny, které by pro Vás mohly být zajimavé.

Nově je v zákoně v §77 řešena problematika novostaveb.

V případě, je-li v platné územně plánovací dokumentaci uveden záměr, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu vystaven zdrojům hluků nebo vibrací, zejména z provozu na pozemních komunikacích nebo železničních drah, lze ke stavbě, která by mohla být těmito faktory dotčena, vydat kladné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) až poté, kdy jsou pro stavbu přijata opatření k ochraně před hlukem nebo vibracemi.

Stavební úřad vždy vyžaduje zajistit, aby záměr žadatele ke stavbě bytového domu nebo rodinného domu byl z hlediska ochrany před těmito faktory posouzen příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví.

Žadatel o vydání územního rozhodnutí ke stavbě do území zatíženého zdrojem hluku či vibrací předloží příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro účely vydání stanoviska měření hluku či vibrací provedené dle legislativních požadavků a návrh opatření k ochraně před těmito faktory.

Neprovede-li stavebník dostatečná opatření k ochraně před hlukem, nemůže žádat, aby tato opatření provedl provozovatel, vlastník nebo správce zdroje hluku. To neplatí, dojde-li k prokazatelnému navýšení hluku ze zdroje hluku.

 

Sheldonova výzva 2016

14.3.2016

Vyhodnocení soutěže, článek: zde

Beskydská laťka 2016

7.2.2016

Beskydská laťka se povedla, my byli u toho. Oficiální stránky naleznete zde.

Fotografie z průběhu akce:

B_lattka_2016_2 B_lattka_2016_3 B_lattka_2016_4 B_lattka_2016_1

Poděkování za finanční podporu

5.2.2016

SOS – DĚTSKÉ VESNIČKY

 

Poděkování za sponzorský dar

29.12.2015

Poděkování Evropský spolek pro OZP

 

Poděkování za finanční podporu

24.11.2015

Podekovani

Prověřená společnost

5.11.2015

Získali jsme certifikát Prověřené společnosti přiznávaný firmám, které se mohou pochlubit tím, že nemají negativní ohlasy od svých klientů a obchodních partnerů.

Ocenění

20.8.2015

Získali jsme ocenění Bisnode – CZECH Stability Award.

Ocenění formou certifikátu CZECH Stability Award výrazně zvyšuje důvěryhodnost a poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy.

cz_stability-award-aaa-znamka-sirka_2015

Poděkování

10.3.2015

Dobrý den,

Chtěl bych tímto jménem vedení RWE Gas Storage s.r.o., PZP Třanovice vyjádřit poděkování za profesionální přístup u autorizovaného měření emisí kompresorovny pracovníkům vaší firmy pod vedením p. Henryka Faje. I přes veškeré technické problémy, které nastaly na našem zařízení byla ze strany vašich zaměstnanců projevena velká vstřícnost i za cenu prodloužení měření do pozdních nočních hodin.

S pozdravem
Pavel Barabasz
RWE Gas Storage, s.r.o.

Poděkování

23.2.2015

Podekovani

Aplikace izolačních materiálů Icopal Vedag CZ

23.2.2015

Získali jsme nové osvědčení, které potvrzuje znalosti a schopnosti pokládat hydroizolační materiály Icopal Vedag CZ v souladu s předpisy výrobce, toto  osvědčení potvrzuje znalosti a schopnosti pokládat hydroizolační systémy a opravňuje současně i ke kontrole hydroizolačních systémů.

Certifikát

15.let firmy ENVIFORM a.s.

6.1.2015

– Reportáž k 15. výročí založení firmy:

Sportovní oblečení a termoprádlo společnosti Newline

21.11.2014

– Nově od 1. 12. 2014 v naší vzorkové prodejně ENVIFORMU, více zde: Newline

Ochranný pracovní oděv ENVIFORM

23.10.2014

– repotráž, video: zde

Oblek proti postřiku tekutým kovem

14.10.2014

– bližší specifikace zde: článek

Řízení stresu v praxi

13.10.2014

Článek  o „Řízení stresu v praxi“, který se konal 29. září 2014 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV) v Brně si můžete přečíst zde: článek

Pozvánka na MSV Brno 2014

17.7.2014

Vážení obchodní přátelé, srdečně Vás zveme k návštěvě naší expozice u příležitosti konání
56. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně ve dnech 29. 9. – 3. 10. 2014.
Najdete nás v pavilonu Z, stánek číslo 068, přízemí.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
MSV14

Nová doména

10.4.2014

Nově nás najdete i na stránkách: www.enviform.eu

Divize Bohumín

10.4.2014

Naše bohumínská divize nabízí následující akreditované zkoušky:

 • Pevnost v tahu u drátů
 • Pevnost v tahu s přepočtem na skutečný průřez drátů
 • Samostatné měření s přesností 0,01 mm
 • Samostatné měření s přesností 0,001 mm ( laser, mikropasametr)
 • Kontrakce
 • Tažnost – stanovena orýsováním (A100, A50, A250, A5d atd.)
 • Měření posuvným měřítkem
 • Zkouška krutem
 • Hodnocení lomu a povrchu po zkoušce krutem i tahem
 • Střídavý ohyb
 • Pěchovací zkouška
 • Únosnost kordů
 • Adheze kordů
 • Délková hmotnost kordů
 • Výška vinutí kordů
 • Adheze drátů patních lanek – pneudrátu
 • Zkouška na elektron. trhacím stroji s diagramem (Rp 0,1, Rp 0,2, E, Fp01/Fm, Rp02/Rm)
 • Únosnost lana vcelku
 • Příprava drátů k provedení mechanické zkoušky
 • Pevnost s uzlem
 • Měření na profilprojektoru
 • Stanovení průřezu drátu vážením
 • Určení rovnoměrnosti a celistvosti Zn povlaku-ponory
 • Příprava vzorků k rozborům povrchů
 • Vážkové stanovení náběrů kovů (Zn, Sn, Cu atd.) – gravimetrická metoda
 • Vážkové stanovení fosfátu, mýdla, sušiny
 • Stanovení 1 vrstvy maziv
 • Stanovení celkových maziv (2 vrstvy)
 • Příprava vzorků k rozborům povrchů

Nová prodejna

17.1.2014

Otevíráme pro Vás novou prodejnu osobních ochranných pracovních prostředků. Více informací nalezete  zde: Obchod

Silné pracoviště

19.12.2013

Naše firma získala ocenění „Silné pracoviště“ – více – viz zde a zde a zde.

ikona-certifikovano

 • článek (kliknutím zvětšíte):

Clanek

Zelená firma

11.12.2013

Naše firma se zapojila do projektu „Zelená firma“ – viz certifikát – zde.

Kominík

16.10.2013

Nově nabízíme poskytování kominických služeb.

Provádíme čištění, kontroly a revize spalinových cest dle požadavku nařízení vlády č. 91/2010 Sb.

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. čísle: 605 249 154

Horizontální záchytný systém

16.10.2013

Nově nabízíme návrh a realizaci horizontálního záchytného systému, který je určen pro zajištění osob při práci na střechách budov a to ve dvou variantách:

 • záchytný systém MW 1 je určen pro střešní pláště a povrchy z trapézového plechu s maximálním sklonem 15°
 • záchytný systém MW 2 je určen pro železobetonové střešní povrchy s maximálním sklonem 15°

Ochrana dřevin

1.9.2013

Nově nabízíme služby v oblasti Ochrany dřevin, více informací naleznete pod rozcestníkem „Pracovní a životní prostředí“.

Rady malého rozumbrady

18.6.2013

Zahajujeme prodej knihy zaměřené na bezpečnost dětí, více informací naleznete zde.

Nový ochranný pracovní oděv typ ENVIFORM

30.5.2013

Právě jsme certifikovali nový ochranný pracovní oděv typ ENVIFORM splňují požadavky norem ČSN EN 340:2004 (EN 340:2003), ČSN EN ISO 11612:2009 (EN ISO 11612:2008).

Je tvořen blůzou a kalhotami do pasu a určen jako ochrana před elektrostatickými zápalnými výboji a krátkodobému kontaktu s malými plameny (A1, A2), ultrafialovému záření a dalším tepelným rizikům v úrovni: B1 (konvekční teplo), C1 (sálavé teplo), F1 (kontaktní teplo), E3 (postřik roztaveným železem).

monterky